Danish Crown visar lägre vinst och minskad omsättning

Danish Crowns ökade fokus på de europeiska marknaderna har hjälpt till att förbättra koncernens produktion. Men det räcker inte för att lyfta Danish Crowns resultat när omsättningen faller.

Foto: Danish Crown

Under de sista två åren har den danska produktionen av grisar minskat med nästan en fjärdedel, det senaste halvåret är minskningen 12 procent. Nedgången har slagit hårt mot den danska slaktjätten Danish Crown.

Jämfört med förra året har intäkterna minskat med 3 procent för Danish Crown på grund av lägre volymer. De lägre volymerna uppges bero på minskad tillgång till slaktgrisar. Omsättningen för första halvan av 2023/2024 blev 50,3 miljarder SEK (51,8 samma period föregående år).

Nettoresultatet för första halvåret 2023/24 uppgår till 1,15 miljarder svenska kronor jämfört med 1,36 miljarder förra året. Danish Crowns ledning säger i en skriftlig kommentar till rapporten att de anser att resultatet är acceptabelt med tanke på marknadsutmaningarna.

Både KLS i Sverige och Sokołów i Polen har levererat resultat över förra året. Ett starkt kostnadsfokus kombinerat med dedikerade försäljningsinsatser har drivit förbättringar.

Ökande kostnader

Administrations­kost­naderna har ökat med 3 procent.

De finansiella kostnaderna steg med 54 procent till 509 miljoner SEK netto. De högre finansieringskostnaderna förklaras med ränteuppgången men också med en ökad kapitalbindning i produktionens rörelsekapital.

Effekter av nedstängd slakt

För andra halvåret 2023/24 förväntar sig Danish Crown att man kommer se de ordinarie intäkterna förbättras avsevärt jämfört med de ordinarie intäkterna från andra halvåret 2022/23 som ett resultat av alla strukturella åtgärder, medan stängningen av slakteriet i Ringsted, Danmark, är förknippad med engångskostnader.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 maj 2024

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera