Nyhet från Jordbruksaktuuellt 2008-06-11


Amerikanskt miljöpris till Business Region Göteborg

Business Region Göteborg AB – BRG – tog inatt emot det amerikanska miljöpriset Blue Sky Innovation Award för skapandet av Biogas Väst, det första regionala biogasprojektet i Sverige. Det har i sin tur satt fart på utvecklingen för biogas i Kalifornien.

– Fantastiskt roligt att Kalifornien och USA uppmärksammar biogasen som drivmedel för fordon, säger Göran Värmby på Business Region Göteborg i ett pressmeddelande.

Biogas Väst har sedan år 2003 haft ett nära utbyte med Calstart i Kalifornien och bland annat bidragit till att flera svenska företag kunnat etablera sig på den amerikanska marknaden. Senast i november 2007 hade projektet besök av Jim Boydsom är vice ordförande i kaliforniens Energikommission.

John Boesel, VD för Calstart, som delade ut priset i Universal Studios i Hollywood i natt svensk tid menar att den kaliforniska biogasindustrin kommer att växa snabbt de närmaste åren, till stor del baserat på det man lärt sig från Sverige.

Calstart är en intresseorganisation som samlar fler än 150 företag och organisationer världen över. Syftet är att stödja och sprida tekniska lösningar som bidrar till minskade utsläpp, fler jobb och förbättrad energieffektivitet inom transportnäringen.

I Kalifornien ökar efterfrågan på metangasdrivna tunga fordon för att minska hälsofarliga utsläpp, inte minst i Los Angeles hamnar, som hanterar 2/3 av allt gods till och från USA. Experter bedömer att man tills vidare planerar att köra dessa fordon på naturgas men med ökad biogasproduktion kan situationen förändras eftersom renad biogas kan ersätta naturgas, skriver BRG i sitt pressmeddelande.

Biogas Väst är ett regionalt samverkansprojekt med ett övergripande mål att stimulera en marknadsutveckling inom biogasproduktion, distribution samt en utveckling av gasfordonsmarknaden. I projektet där Business Region Göteborg är huvudman deltar ett 25-tal organisationer, kommuner och företag.