Årets nyheter är utsedda

Vid varje mässtillfälle utnämner Elmia Djur och Inomgård några lantbruksprodukter som ska vara med på mässan till årets nyhet och årets arbetsmiljöprodukt. Det är en jury bestående av kunnigt folk från lantbruksbranschen som gör utnämningarna.

– Det är en stor bredd på produkterna i år, säger Maria Lindsäth programansvarig för mässan.
Inga av produkterna som ska utses till årets nyhet eller årets arbetsmiljöprodukt får ha marknadsförts i Sverige innan den första oktober 2008.

De som fått utmärkelsen årets nyhet anser juryn representera bredden inom lantbruket. Det är produkter för djurhållning, spannmålslagring och för energiområdet. För att en produkt ska utses till årets nyhet ska den i väsentlig grad representera ny teknik och leda till förbättrad konkurrenskraft och/eller kostnadseffektivitet för användaren.

Årets nyheter
• Big Dutchman Leakseak är ett mätinstrument som registrerar luftläckage i blötfoderanläggningens foderventiler och visar avvikelser i foderdatorn. Bakom produkten står MLM i Tråvad AB.

• Cattel Automatic System består av fyra fristående produkter som tillsammans utgör en helhetslösning för hantering av köttdjur. Bakom produkten står Firma Henrik Östlund, Pajse Teknik Utveckling AB och Sojdungs gård AB

• Återvinningstork Typ HR2 är en tork med förbättrad återvinningsteknik och med system för reducering av dammutsläpp. Bakom produkten står Tornum AB.

• Cheops Delta är en konstruktion som placeras i mynningen av spannmålslagrets utlopp och minskar risken för stopp i utloppsöppningen. Bakom produkten står Tornum AB.

• Milk-Rite IP-V är ett spengummi som gör att luftinsläppet flyttas från spenkoppscentralen till huvudet på spengummit. Bakom produkten står Gårdsservice Sverige AB.

• Akron Flistork typ 32 är en tork för svårhanterligt material. Bakom produkten står AB Akron Maskiner.

• DeLaval DelPro driftledningssystem och mjölkenhet DeLaval DelPro MU480 är ett driftledningssystem för mjölkproducenter med uppbundna kor. Systemet integrerar såväl mjölkning som utfodring i ett och samma system. Bakom produkten står DeLaval Sales AB

• Ydregrindens nya lås till grindar i nötkreatursstallar är ett kombinerat lås och gångjärn som gör det möjligt för öppning i båda ändar. Bakom produkten står Ydregrinden AB.

• GreenStall-Sengebøjle är en liggbåskonstruktion med rörlig nackbom och flexibel båsavskiljare. Bakom produkten står Cow-Shopping cow welfare A/S.

Arbetsmiljö viktigt

Maria Lindsäth anser också att arbetsmiljöfrågor är mycket viktiga eftersom undersökningar visat att lantbruket är en av de farligaste arbetsplatserna. Kriterierna för att en produkt ska utses till årets arbetsmiljö­produkt är att produkten genom ny teknik eller ny användning av befintlig teknik ska minska eller ta bort ett relevant arbetsmiljöproblem.

Årets arbetsmiljöprodukt
• Cattel Automatic System som även fått utmärkelsen årets nyhet består av fyra fristående produkter som tillsammans utgör en helhetslösning för hantering av köttdjur. Bakom produkten står Firma Henrik Östlund, Pajse Teknik Utveckling AB och Sojdungs gård AB

• Cheops Delta som även fått utmärkelsen årets nyhet är en konstruktion som placeras i mynningen av spannmålslagrets utlopp och minskar risken för stopp i utloppsöppningen. Bakom produkten står Tornum AB.

• Ydregrindens nya lås till grindar i nötkreatursstallar är ett kombinerat lås och gångjärn som gör det möjligt för öppning i båda ändar. Den har även fått utmärkelsen årets nyhet. Bakom produkten står Ydregrinden AB.

Sofie Logardt
sofie@ja.se
019-16 64 60
Artikeln publicerades söndag den 19 oktober 2008

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Laglöst agerande hotar kolets kretslopp

Sociala medier i all ära. Verkligen. Men det som sprids där med hjälp av en snabb knapptryckning – ja, ibland blir man ju faktiskt orolig på riktigt. Jag undrar ofta om källkritik är någonting som försvinner så fort man läser något på internet, som kan vara skrivet av vem som helst, när som helst och framförallt med vilken skev agenda som helst. Bilder, filmer och påståenden delas hej vilt utan minsta tvekan över sanningshalten. För allting som någon annat har delat är ju sant, eller hur? 

Kommentera