EcoDriving - inte bara för miljöns skull

Genom att ratta traktorn på rätt sätt kan du sänka din dieselförbrukning och därigenom minska dina utsläpp av koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen. Ett ändrat körsätt kan även ge ett välkommet klirr i kassan.

EcoDriving eller sparsam körning, som man också kan kalla det, går ut på att köra på rätt sätt och på så sätt minska miljöbelastningen. Det handlar i grunden om att sänka motors varvtal utan att förlora effekt samt att planera sin körning på ett bättre sätt.

– När det gäller arbetsfordon varierar vinsterna av EcoDriving beroende på vilka fordon det handlar om, men vi har sett besparingar av diesel på upp till 40 procent, säger Pia Söderlund miljösamordnare på Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR.

– Vi har utbildat i EcoDriving i tio år nu, säger Pia Söderlund. Från början var det enbart för personbilar men ganska snabbt kom vi även igång med så ­kallad Heavy EcoDriving som gäller lastbilar och bussar. Sedan 2003 har vi även en utbildning i Working Eco­Driving som gäller arbetsfordon så som traktorer, truckar, pistmaskiner och lastmaskiner.
– Framförallt de två senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från just lantbruket. Och det beror nog inte bara på att man vill sänka sina drivmedelskostnader, det beror nog lika mycket på ett större miljöfokus menar hon.

– När det gäller arbetsfordon är det inte ovanligt med besparingar upp mot 30 procent, säger Pia Söderlund miljösamordnare på Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR.
Samarbetar om kursen
I samarbete med bland annat lokala LRF-avdelningar och Hus­hållnings­sällskapet har STR bedrivit verksamheter som riktar sig till lantbruket. De var även med och höll ett föredrag under Borgeby Fältdagar 2008.
Kursen hålls under en dag och då varvar man teori med praktiska övningar. Kursdeltagarna får bland annat köra en tur med en traktor på vanligt vis, sedan kör man ett nytt varv, men då på ett mer sparsamt sätt. Efter varje varv mäts bränsleförbrukningen. På så vis kan man under kursen påvisa skillnaden mellan de olika körsätten.
– Avgiften för kursen varierar lite, men upp till 4 000 kronor plus moms per deltagare kan det kosta, med viss reservation, säger Pia Söderlund.

Färre tankningar
Att sänka sin bränslekostnad med 40 procent är kanske lite av en önskedröm.
Christer Johansson på LRF konsult i Linköping har i en intervju sagt att mellan 10 och 30 procent är en rimlig sänkning med en sparsam körning.
Pia Söderlund menar dock att när det gäller just arbetsfordon inte är ovanligt att göra besparingar på upp till 30 procent. Hon poängterar tomgångskörning som ett av de områden där man kan spara pengar.
– Tomgångskörning är aldrig försvarbart vare sig ekonomiskt eller miljömässigt. Det stämmer inte heller att det kostar mer att stänga av traktorn och starta upp den igen. 
Säg att du i snitt kan spara 20 procent av din dieselförbrukning. Då slipper du var femte tankning och en femtedel av utsläppen, vilket är rätt mycket, avslutar Pia Söderlund.

Peter Wellander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 30 november 2008

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste