Biodrivmedel som grisfoder

De senaste åren har produktionen av biodiesel och etanol ökat runt om i världen. De större produktionsvolymerna ger även tillgång till mer alternativa fodermedel, vilket i sin tur har lett till att mer forskning läggs på restprodukternas fodervärde.


Vid produktionen av biodiesel får man också fram restprodukten glycerol. Den danska organisationen Dansk Svineproduktion har undersökt värdet av glycerol till grisfoder närmare.


Energi från glycerol

2007 uppgick den globala produktionen av biodiesel till 10,2 miljarder liter vilket gav en produktion av glycerol på 1,02 miljarder liter. Glycerol med en renhet under 80 procent kallas råglycerol och det är den renheten som är prismässigt intressant för foder.
Enligt Dansk Svineproduktion är glycerol tjockflytande och mycket vattenlösligt. Glycerol förhöjer smakligheten i foder samt ska även motverka mögeltillväxt.
Glycerol används i foderblandningen för energi-innehållet i produkten, enligt danska normer ska glycerol ha samma tillgängliga energi för grisar som majs.
Danska försök visar att ett pelleterat foder med sex procent glycerol inte påverkade tillväxt, foderutnyttjande eller köttkvalitet. Man konstaterar att det är fritt fram att ersätta vete i foderblandningen med upp till sex procent glycerol så länge som det är kostnadsmässigt ntressant.

Spritrest bra för magen

USA är världens största etanolproducent. Produktionen baseras på majs och den vanligaste restprodukten är torkad majsdrank. Varje år produceras det i USA mellan 10-14 miljoner ton torkad drank. Det är främst mjölk- och nötköttsproducenter som använder sig av dranken, men intresset växer nu också bland grisproducenter.
Det amerikanska jordbruksdepartementets forskningsorganisation (ARS) har undersökt effekterna av torkad majsdrank till smågrisar. Resultaten från försöken visade att smågrisarnas immunsystem förbättrades av dranken och andelen grisar med inflammationer i tarmarna minskade.


Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 24 april 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste