Ett sockerrör för norr

En majsgröda som ger tre skördar samtidigt? I Illinois har forskare korsat fram en majssort vars syfte är att ge tre skördar i en. Det handlar om majskorn, socker och biomassa.

Forskare på universitetet i Illinois har tagit fram nya majssorter som är kraftiga och i motsats till vanliga majsplantor som blir ihåliga när de ger näring åt majskolvarna, istället fyller stjälken med socker. Foto: Sanja Gjenero

På universitetet i Illinois har forskare korsat majsplantor anpassade till tropiskt klimat med populära hybridsorter som odlas i Mellanvästern i USA. Målet var att få en sort som producerade mycket biomassa och som utnyttjar tillfört kväve mer effektivt. Stephen Moose som är genetiker på Universitetet i Illinois berättar för Ace News att de också ville hitta ett alternativ till de annars vanliga energigräsen Jungfruhirs och Elefantgräs. Ett annuellt alternativ som passar för majsodlare som vill producera energi.


Bättre än energigräs

Det som skiljer de tropiska sorterna från de vanliga hybridsorterna i området är att blomningen sker senare, de ger inte lika hög kornskörd men de lagrar in mycket socker i stjälken. Forskarna menar att de genom att korsa de högavkastande linjerna som odlas för majskornsproduktion i tempererade klimat med de tropiska sorterna som ger stor mängd biomassa (och socker), har samlat det bästa av två sorter i en. Stephen Moose berättar att plantorna är kraftiga och att de i motsats till vanliga majsplantor som blir ihåliga när de ger näring åt majskolvarna, istället fyller stjälken med socker.
Visserligen ger de nya linjerna inte lika hög kornskörd som de nu odlade linjerna i Mellanvästern men Stephen Moose säger att om man ser till den totala producerade biomassamängden så är den betydligt högre. Också högre än skörden av energigräs.

Ett sockerrör för norr

I försök utförda på försöksstationen DeKalb och Dixon Springs i norra respektive södra Illinois kunde man se stora skillnader mellan sorterna. Till exempel förstärktes de tropiska sorternas försenade blomning när de odlades i norra delen och i södra Illinois blommade de tidigare men gav då också högre kornskörd. 
Deras idé är att den ska kunna fungera som ett sockerrör för tempererade zoner det vill säga en sockerproducerande gröda som passar i tempererade klimat, som till exempel majsbältet i USA. Forskarna menar att om man skördar den i rätt tid så kan den ge nästan lika mycket socker som sockerrör. De räknar med att majssorten ger sex gånger så mycket socker och att det skulle kunna ge 1 540 liter etanol per hektar.
– Man kan odla den som en annuell gröda och skörda socker och biomassa precis som de gör med sockerrör i Brasilien, säger Stephen Moose.
I Brasilien odlas sockerrör för etanolproduktion och biomassan bränns för att producera el. Och det finns enligt Stephen Moose intresse för att bygga kraftanläggningar för samproduktion av etanol och elektricitet i USA och att majsen kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ i anläggningarna.


Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 19 juni 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Scary skrev 2009-06-23 08:59:26:

Och allt detta för att vi ska kunna köra vidare med våra törstiga förbränningsmotorbilar - skrämmande !

Senaste