Resistent ogräs skapar problem i Iowa

16 ogräsarter i världen har utvecklat resistens mot Roundup. Nio av de arterna finns i USA.
Därför menar Michael Owen, professor vid Iowa State University, att regleringar nu kan bli nödvändiga.

Amaranth är en av de nio ögräsarter i USA som tål stora doser av Roundup.    Foto: Lars Kelstrup

”Man kan inte svinga en död katt i svansen i Iowa, utan att träffa en population resistent ogräs”.

Citatet är en travesti på en kommentar som en gång i tiden fälldes av den amerikanske författaren och humoristen Mark Twain, och ger en mycket god bild av en av de största utmaningarna som de amerikanska lantbrukarna står inför.
Situationen är nämligen den att efter 13 års odling av genmodifierade grödor finns det nu åtskilliga exempel på ogräsarter som tål stora doser av Roundup.

Kan bekämpas

Professor Michael Owen menar dock att problemet fortfarande kan hanteras på ett praktiskt och förnuftigt sätt. Ogräsarterna kan nämligen bekämpas med många av de medel som användes tidigare för ogräsbekämpning.
Det innebär visserligen en extrautgift för lantbrukarna då dessa medel ofta är betydligt dyrare än Roundup. Men om man ser till att bespruta ogräset när det precis börjat växa, kan det bekämpas med de ”gamla” medlen.
Det är den väg som de amerikanska odlarna måste välja, menar professor Owens. Han understryker samtidigt att det är nu som man måste agera för att undvika att problemet blir större. I Iowa är som gott som hela arealen med sojabönor och två tredjedelar av arealen med majs resistenta mot Roundup. Och då det i stort sett endast ingår majs och sojabönor i växelbruket – som dessutom bara besprutas med Roundup – har det inneburit nära nog ideala betingelser för ogräset att utveckla resistens.
Resultatet har blivit att det nu finns nio ogräsarter i USA som blivit resistenta mot Roundup.

Amaranth största problemet

För lantbrukarna i Iowa är det i synnerhet Amaranth som vållar de största problemen.
Ogräsarten har en snabb tillväxt och kan trots torra växtförhållanden, där många andra arter skulle duka under, växa upp till en halv centimeter om dagen. Samtidigt producerar en enda planta omkring 10 000 frön, vilket betyder att ogräset blixtsnabbt kan sprida sig över en åkermark.
Det här har skapat bekymmer för lantbrukarna som lett till att i stort sett alla nu använder ett speciellt medel som angriper ogräset precis när det börjar spira, och att man först senare under växtsäsongen använder Roundup.
Den här strategin har gjort att problemet med resistent ogräs – åtminstone tills vidare – är under kontroll och att det inte har orsakat några större tapp när det gäller avkastningen.
Enligt Michael Owen bör man dock även fortsättningsvis ha full uppmärksamhet på problemet med resistent ogräs. Och även om han principiellt är emot regleringar, så menar han att det kan bli nödvändigt i det här fallet.
Utan att gå in på några närmare detaljer nämner han att ett sätt kan vara att skapa strängare regler för vilka medel som får användas i olika grödor.

Lars Kelstrup
lk@agrar.dk

Översättning och bearbetning
Arne Lundh

Artikeln publicerades lördag den 29 augusti 2009

Kommenterarer till artikeln

Petter Ström skrev 2009-08-30 18:18:32:

Jag har för mig att Michael Owen är professor vid Iowa STATE University, vilket är ngt annat än Iowa University!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera