Kunskap ska minska jorbrukets klimatpåverkan

Med information och samarbete ska jordbrukets negativa miljöpåverkan minskas. Det är vad EU:s jordbruksministrar kom fram till på dagens informella ministermöte i Växjö.

Mariann Fischer Boel och Eskil Erlandsson. Foto:Sofie Logardt

Det var inga piskor som delades ut efter dagens ministermöte. Under mötet hade EU:s jordbruksministrar diskuterat hur lantbruket kan hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser och vad måste lantbruket göra för att anpassa sig till klimatförändringarna.

Enligt Eskil Erlandsson finns det ett starkt åtagande bland ministrarna för frågan om klimatförändringar.
– Jordbruket är beroende av klimatet och påverkar det också. Men de gröna näringarna är också en del av lösningen på klimatproblemet eftersom de kan producera förnyelsebar energi, säger Eskil Erlandsson.Idag står lantbruket för mellan 5 och 26 procent av de total utsläppen av växthusgaser.
För att minska lantbrukets utsläpp förordade ministrarna kunskap, information och samarbete. Det råder enighet bland ministrarna att EU:s roll är att vara proaktiv och ge långsiktigt stöd till anpassning av jordbrukssektorn genom att bygga upp kunskap och öka samarbetet inom EU. Det är också viktigt att kunskap sprids till de jordbrukare som i stor utsträckning har att fatta beslut och vidta åtgärder.
Landsbygds programmet är en av de verktyg som ska användas för att hjälpa lantbrukarna att anpassa sig till klimatförändringar. Till exempel kan man inom Landsbygdsprogrammet få stöd för investeringar som hjälper att spara energi; producera förnybar energi; effektivisering av gödselhantering och plantering av skog.

Det görs redan insatser för att minska jordbrukets inverkan på klimatet. Grödor anpassas efter behoven och allt fler lantbrukare använder avfall från produktionen för att till exempel skapa biogas.
Ministrarna underströk vikten av att minska jordbrukets inverkan på klimatet, både globalt och på EU-nivå. Ett effektivt, konkurrenskraftigt och ansvarigt jordbruk har förmåga att minska sin klimatpåverkan utan att produktionen, och därmed utsläppen, flyttar utomlands. Vilket vore fallet om förutsättningarna, regleringen, för produktion i Europa skulle bli för komplicerad.

Vid diskussionerna om djurhälsa och smittspridning av patogener hade ministrarna kommit fram till att det finns ett stort behov av att kunna göra tidiga upptäckter vid sjukdom. För att kunna åstadkomma detta måste forskningen främjas och kompetensen hos dem som arbetar med djur måste höjas.Sofie Logardt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 15 september 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste