Biobränsleproduktionen har ökat massivt

Under de senaste åtta åren har den globala produktionen av biodiesel ökat tiofalt till 10,9 miljarder liter per år och kan ytterligare fördubblas fram till 2012, skriver Farmers Weekly.

Produktionen av bioetanol har även den ökat kraftigt, från 20 miljarder liter per år år 2000 till 66 miljarder liter per år 2008 och kan överstiga 90 miljarder liter 2012.
Informationen kommer från en rapport gjord av International Energy Agency som har granskat produktionen av biobränsle i 21 producerande länder.
Det är främst tre länder som står för den stora produktionsökningen av både biodiesel och bioetanol och det är USA, Brasilien och Tyskland. Tillsammans kan de redovisa för över hälften av biodieselproduktionen och tre fjärdedelar av bioetanolproduktionen.
Sverige ligger på en 10:e plats, med 127 miljoner liter per år när det gäller produktion av biodiesel.

I rapporten erkänns dock att biobränslepolitiken runt om i världen rör sig bort från fokus på produktionskapacitet och mot att finna sätt för att lösa frågor över ekonomisk och ekologisk hållbarhet.


Källa: IEA Bioenergy Task 39
Årlig biobränsleproduktion
Biodiesel (miljoner liter) Bioetanol (miljoner liter)
Tyskland: 3 180 USA: 36 300
USA: 2 650 Brasilien: 24 497
Nederländerna: 1 372 Kina: 2 448
Frankrike: 991 Canada: 870
Spanien: 926 Tyskland: 730
Storbritannien: 347 Frankrike: 578
Australien: 260 Spanien: 578
Österrike: 252 Australien: 164
Portugal: 227 Storbritannien: 153
Sverige: 127 Polen: 151
Artikeln publicerades tisdag den 13 oktober 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste