Landsbygden kan få 470 miljoner extra

Landsbygdsföretagarna kan få tillgång till totalt 470 miljoner kronor extra om EU-kommissionen säger ja till regeringens förslag om en förstärkning av landsbygdsprogrammet.

Störst del av pengarna, runt 170 miljoner per år, ska gå till investeringar och kompetensutveckling för att främja förnybar energi och att förbättra miljön, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Om regeringens förslag godkänns kommer förändringarna att börja gälla från och med 2010 och fram till landsbygdsprogrammets slut 2013. EU-kommissionen väntas fatta beslut i frågan de kommande månaderna.
Det är, förutom satsningen på förnybar energi och miljöförbättringar, följande fem områden som regeringen vill ge extrapengar till:

► Höjda miljöersättningar till lantbrukare
För lantbrukare höjs miljöersättningarna på flera sätt. Bland annat ökar stöden till åtgärder för minskat näringsläckage och till ekologisk produktion. 7 av 11 miljöersättningar höjs, och för en ekologisk lantbrukare kan det bli mellan 150 och 350 kronor per hektar.

40 miljoner om året till Det nya matlandet
Matturism och upplevelser kring mat har stor potential att ge fler jobb på landsbygden. Hälften av pengarna ska gå till utbildning och information och hälften till affärsutveckling.

Bredband för 250 miljoner
Snabbare uppkoppling och att fler får tillgång till bredband är tanken med pengarna. Till skillnad från de andra stöden är pengarna bara möjliga att söka under 2010.

50 miljoner till mjölkföretagen
Enskilda lantbrukare som vill modernisera sitt lantbruk kan söka pengarna. Mjölkproduktion anses ha stor betydelse för landsbygdens ekonomi och därför är utveckling av enskilda företag viktig.

Högre ersättning för skydd mot rovdjur
20 kronor per meter stängsel, sammanlagt 10 miljoner per år, ska gå till lantbrukare som vill sätta upp ett rovdjurssäkert stängsel. Pengarna är till för de län som är mest rovdjurstäta.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 10 november 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Ulla Forsling skrev 2009-11-10 17:43:39:

Varför ökar stödet till s.k. ekologisk produktion som egentligen ökar kväveavgången både till luft och vatten pga för stor andel växter med lågt kol:kväveförhållande i växtföljden och dessutom körs det mycket mer än vad som skulle behövas i en odling där kunskap och inte politi(s)k populism bestämmer odlingstekniken.

Senaste