Avrens blir värmepellets

Den 30 november invigs den nya anläggningen för pelletering av agrara restprodukter hos Skånefrö AB. Projektet är ett viktig steg för den agrara sektorns ansvar för miljön, säger projektledaren Sven-Olof Bernhoff.

Representanter för alla medverkande företag i projektet BIOAGROLIFE. Från vänster; David Andersson från Ecoera, Gert Tarstad från Hotab, Bengt-Erik Löwgren från Äfab samt Sven-Olof Bernoff, Skånefrö AB.

År 2006 startades EU-projektet bioagrilife som är ett samarbete mellan Skånefrö ab, hotab Gruppen, Ecoera och äfab. Ett mål med projektet var att bygga en anläggning som kan pelletera agrara restprodukter för värmeproduktion. Nu avslutas projektet och anläggningen är redo att stå på egna ben.


Något dåligt blir bra

Sven-Olof Bernhoff på Skånefrö AB menar att projektet är ett viktigt steg för att ta ansvar för klimatfrågan.
– Restprodukter som avrens är ett problem för många och kan vi då göra något positivt med de, istället så är det bra, säger han. Det finns enormt mycket olika restprodukter som skulle kunna användas. Hittills har allt pekat i rätt riktning då vi redan fått mycket bra resultat vad det gäller pelletskvalitet, recept och förbränning.
Men han berättar också att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Det behövs till exempel ytterligare erfarenheter av hur olika typer av avrens ska blandas för att få en bra sammansättning och förbränning.
– Agrar biomassa är ett enormt område som vi bara nuddat vid än så länge, säger han.

Viktigt med rätt recept

Anläggningen har 13 silos i olika storlekar där de olika ingredienserna lagras. I en kan det vara avrens från vete, i en annan avrens från korn och så vidare. Det finns också möjlighet att ta emot restprodukter från andra verksamheter.
– Det är som en foderanläggning där vi kan optimera recept på olika typer av avrens och olika typer av additiv, säger Sven-Olof Bernoff. Vi tittar på olika typer av additiv för att få en så miljövänlig förbränning som möjligt, till exempel förbättrad verkningsgrad eller minskade utsläpp av svavelsyra och klor. Det är vår samarbetspartner Ecoera som hjälper till med pelletsdesign och recept.
Pelletsanläggningen har kapacitet att producera 3 ton i timmen. Så mycket restprodukter har inte Skånefrö själva men Sven-Olof Bernhoff menar att anläggningen är byggd för framtiden och för att andra ska kunna ha nytta av den.
– Nu har vi en bra plattform, en anläggning inför framtiden. Bioagro Energy är klar att producera agropellets, och passar för vidare pellets- och förbränningsforskning, säger han. Den kan också användas för legoproduktion.

Stort intresse

Att intresset för de här frågorna är stort även internationellt är det ingen tvekan om. Redan under den tiden som anläggningen har varit under uppbyggnad har de haft studiebesök från ett 40-tal länder. Många har också sagt att de vill komma tillbaka nu när anläggningen är klar.
I och med invigningen den 30 november avslutas EU-projektet och anläggningen tar steget ut i kommersiell drift. Och för Skånefrö AB själva har också ett annat mål redan uppfyllts.
– Vi har ersatt all olje- och eluppvärmning i anläggningen med Bioagropellets, säger Sven-Olof Bernhoff. Vi har även diskuterat eventuell försäljning av fjärrvärme till Tommarps samhälle.

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 15 november 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste