Var tionde besättning har EHEC

Den sjukdomsframkallande bakterien EHEC förekommer enligt en ny avhandling hos var tionde mjölkbesättning.

Veterinär Erik Eriksson har i sin avhandling studerat förekomsten av EHEC i svenska mjölk- och grisbesättningar. Han har i studierna isolerat en typ av EHEC som kan ge allvarliga sjukdomsfall hos människa. Den kan ge blodiga diarréer men också följdsjukdomar som akut njursvikt som i allvarliga fall kan leda till döden.

Veterinär Erik Eriksson hittade i sina studier EHEC på nästan var tionde undersökt mjölkbesättning. Foto: Helena Ohlsson

I en slakteristudie påvisades bakterien i avföringen hos 1,2 procent av slaktade nötkreatur och 0,1 procent av grisarna. Men i en studie ute på 371 mjölkgårdar fördelade över hela Sverige påvisades bakterien i 8,9 procent av mjölkbesättningarna. Ju fler mjölkkor och ju yngre kor desto större sannolikheten att det fanns EHEC på gården. Grisar på samma gård ökade också sannolikheten för EHEC i mjölkbesättningen. Det fanns också regionala skillnader där förekomsten var högre på gårdar i Halland jämfört med övriga Sverige.
- Det vikigaste rådet för den enskilda människan för att undvika EHEC-infektion är att inte dricka opastöriserad mjölk, säger Erik Eriksson i ett pressmeddelande. Det är nämligen den vanligaste orsaken till att människor blir sjuka efter att ha varit på nötgårdar.

 

 

 Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 01 februari 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste