Hacka bort ogräsen

Ogräsproblem i den ekologiska växtodlingen driver på utvecklingen av tekniker för mekanisk ogräsrensning. I grödor som åkerbönor, ärtor och raps kan ogräsharvning eller ogräshackning även vara ett intressant alternativ för konventionell odling.

– Radhackning är ett konkurrenskraftigt alternativ till kemisk ogräsbekämpning i raps, åkerbönor och ärter, säger Per Ståhl, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, till deltagarna på Regional växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalla. I spannmålsodlingen har en normal ogräsbehandling med sprutan fortfarande bättre lönsamhet än ogräshackning, men det är dock ingen milsvid lönsamhetsskillnad mellan lösningarna.

 

50 centimeters radavstånd i åkerböna gör det möjligt att hacka även i senare utvecklingsstadier, som här med en kamerastyrd Cameleon.Foto: Per Ståhl

Färre rader, samma avkastning

Enligt Per Ståhl tappar höstraps och åkerböna ingen skörd när man går upp i radavstånd från 12 centimeter till 25 centimeter så länge som man inte går ned i utsädesmängd. Färre rader ger mer utsäde i varje rad. Både raps och bönor ska även gå att så med 50 centimeter radavstånd utan att man tappar avkastning.
Radhackning passar inte bara olika grödor olika bra utan är även mer eller mindre lämplig på olika fält.
– Radhackning passar dåligt i Småland, med små oregelbundna fält och mycket sten, säger Ståhl. Bäst går det på fält med långa raka drag. Radhackningen drar också upp sten. Har man ett skifte med mycket sten kan man behöva plocka sten efter radhackningen.

Tillgången på teknik begränsar

– Idag är det framförallt tillgången till tekniken som begränsar användningen av radhackning i konventionell odling, säger Per Ståhl.
Det är få moderna, effektiva maskiner i drift ute på gårdarna. Med fler ekologiska gårdar som investerar i nya hackor kommer troligen hackningen av konventionell trindsäd och oljeväxter att öka.
– Stora maskiner med hög kapacitet kräver automatisk styrning av hackan i raden för att kunna fungera effektivt, säger Ståhl. Idag styrs de som Cameleon av kamera som läser av raderna, nästa steg är troligen GPS-styrning med centimeterprecision.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Mekanisk bekämpning

Ogräsharvning
Fungerar genom att ogräsen täcks över med jord. Ogräsharvning är en balansgång mellan att få effekt på ogräsen och att inte skada grödan. För att tekniken ska fungera krävs torr, finbrukad jord samt att ogräsen inte är större än hjärtbladsstadiet. Ogräsharvning har ingen effekt på rotogräs. Hög kapacitet.
Radhackning
Skär av mellan raderna samt kan kupa in jord i raden. Hackan klarar av större ogräs än ogräsharven och tar även rotogräs mellan raderna. Nya typer av radhackor som Cameleon har högre precision i sidled samt bättre bearbetning genom styvare pinnar.

Artikeln publicerades fredag den 05 februari 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

småbrukare skrev 2010-02-06 09:56:19:

Det är bra om det finns många olika tekniker att ta bort ej önskvärda växter i en odling. Men sluta med att klassindela jordbruket i "onda och goda". Alla är ekologiska! Att kalla sig "ekologisk" är populi(sm) och inte speciellt trovärdigt för oss som jobbar med verkligheten.

Senaste