”Dyrare mat, nu” blir tankesmedja

Facebok-initiativet ”Dyrare mat, nu” vill manifestera budskapet att det inte är okej att billig mat ger negativa konsekvenser. Nu startar de en tankesmedja som ska vara ett forum för diskussioner om matens verkliga pris.

”Dyrare mat, nu” på Facebook har på en månad fått drygt tre tusen medlemmar. Linus Källander som är en av initiativtagarna och som är koordinator för den nystartade tankesmedjan menar att jakten på billig mat driver alla till att vara förlorare.
Billig mat menar de ger förstörda ekosystem, överanvändning av konstgödsel och bekämpningsmedel samt minskad biologisk mångfald. Ett problem är industrialiseringen av livsmedelsproduktionen. De skriver i ett pressmeddelande att priserna pressas av kemiska insatsmedel, rovdrift på jord och regnskog, och undanträngande av familjejordbruken för att ge plats åt storskalig industriell produktion och monokulturer.

Gruppen startar nu en tankesmedja med samma namn som Facebookgruppen.
- Syftet med tankesmedjan är att vara forum för diskussion om matens verkliga pris och att lyfta fram positiva exempel på vägen, säger Linus Källander. Tankesmedjan stärker oss som konsumenter, producenter, handlare och politiker i vårt arbete med att ta ansvar för att skapa en hållbar framtid.
Tankesmedjan ska enligt initiativtagarna vara partipolitiskt obunden och ska fungera som ett forum för diskussion om hur konsumenter, producenter, handlare och politiker kan ta vårt ansvar för att skapa en hållbar framtid.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 29 mars 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste