Från gödsel till råolja på 30 minuter

På Nordjyllandsværket i Danmark, som ägs av Vattenfall, ska man bygga en demonstrationsanläggning som ska förvandla gödsel och annat vått bioavfall till råolja.

Innehållet har mindre betydelse om oljan förbränns eftersom det finns bra rökgasrening på kraftverket. Ska oljan raffineras till biodiesel får innehållet mer betydelse eftersom ett högre innehåll av oönskade partiklar ger högre raffineringskostnader.

Det är företaget SCF Technologies som har utvecklat tekniken och som i samarbete med Vattenfall vill bygga en demonstrationsanläggning med målet att producera 2 000- 3 000 ton råolja per år. Råvaran i processen kommer mestadels bestå av separerad gödsel, men också av annat vått avfall från livsmedelsindustrin, till exempel mejerier, slakterier och bryggerier.


Högt tryck och värme

Under processen värms gödseln till 350 grader samtidigt som den utsätts för ett tryck på 250 bar. Det organiska materialet bryts då ner i molekyler. Förutom råolja bildas också andra fraktioner som gas, aska (fosfor) och vatten.
Processen ska ta 30 minuter och då har de fått fram en råolja som kan användas direkt till förbränning. Den går också att raffinera till en biodiesel om man vill. På Nordjyllandsværket kommer den dock att användas i kraftverket.
– Även om Nordjyllandsværket är ett kolkraftverk förbrukar de 5 000 -7 000 ton olja per år, berättar Ulrik Jensen, direktör på SCF Technologies. Oljan behövs när de startar eller stänger av och vid ökning eller reduktion av elproduktionen.

På Nordjyllandsværket i Danmark som ägs av Vattenfall vill de omvandla gödsel till råolja.
– Om allt går bra kan vi starta bygget efter sommarsemestern, säger Ulrik Jensen som är direktör på SCF Technologies.

Vattnet får ett värde

Det finns flera fördelar med tekniken menar Ulrik Jensen.
– Vår teknik är bra på att ta hand om våta avfall. Vid förbränning måste vattnet förångas först men med vår teknik behövs inte det, säger han.
Vattnet som finns i avfallet blir istället för ånga ett relativt rent vatten som Vattenfall kommer att kunna använda i rökgasrening som förbrukar ganska stora mängder.
– Nu kan man använda vattnet till något förnuftigt, istället för att det är bundet till avfallet, säger han. På det sättet får också vattnet i avfallet ett positivt värde.

Energivinst

Nog känns det lite science fiction att gödseln skulle bli olja men enligt Ulrik Jensen är det ett bra sätt att utvinna energi ur gödsel och annat vått avfall jämfört med förbränning.
– Det kommer ut mer energi än vad som stoppas in för att driva processen, säger han. Allt eftersom processen körs och vilket råmaterial som används förbrukas i storleksordningen 10-20 procent av energin i olja och gas till att driva processen.
I sommaren kommer den danska energistyrelsen (EUDP) att ta beslut om eventuell stödfinansiering och samtidigt kommer Vattenfall att ta ett slutgiltigt beslut.
– Om allt går bra kan vi starta bygget efter sommarsemestern, säger Ulrik Jensen.

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 05 april 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Ruzena Svedelius AgrD skrev 2010-04-05 22:32:23:

Högt tryck och värme kostar och dödar allt levande. Biologisk omvandling är mycket effektivare och ger två värdefulla produkter: biogas och biogödsel. J. Ford, en känd mikrobiolog skriver: ”Det som kan göras med hjälp av mikroorganismer kan vi aldrig göra billigare med hjälp av teknik.” Nuvarande rötningssystem har utformats 100 år sedan för att bli av med organiskt material från vattentoaletter. Effektiv produktion av metan i biogasen och för att öka markens bördighet anpassade biogödsel är fortfarande bara vision. Alla förnybara organiska material (i restprodukter och avfall) samt energigrödor kan omvandlas till biogas och biogödsel - om blandningen och upparbetning är välskötta. Det råder fortfarande brist på "recept" och brist på precision vid metanjäsning. Låg avkastning och onödiga utsläpp orsakar ekonomiska, miljömässiga och sociala problem. Alla vill ha säkra livsmedel. Därför finns det behov av säkra odlingssystem som behöver säkra biogödsel. När kommer att användas säker biologisk omvandling av råvara till biogas och biogödsel?

Senaste