Jordbruksminister kritisk till MP

Eskil Erlandsson riktar skarp kritik mot Miljöpartiets politik och menar att den slår ut det svenska jordbruket.

I ett uttalande i SVT:s Rapport, sa jordbruksministern att en genomsnittlig bonde förlorar 75 000 kronor om året på Miljöpartiets politik. Han grundar sitt utspel på beräkningar från Jordbruksdepartementet. Enlig beräkningarna får en växtodlingsbonde ett plus med 3 500 kronor med regeringens politik. Däremot gör Miljöpartiets nej till slopad skatt på handelsgödsel och höjd skatt på drivmedel att samma bonde förlorar 75 000 kronor.
Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson håller inte med. Han menar att uttaget av skatt på handelsgödsel återförs till jordbruket och säger att arbetsgivaravgifterna sänks vilket kommer lantbrukarna tillgodo.

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 23 april 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

ufo skrev 2010-04-24 23:02:30:

Håller med om att miljöpartiet är en katastrof för såväl jordbruk som landsbygd.Att miljöpartiet vill ha skatt på handelsgödsel är obegripligt ur miljösynpunkt och hållbarhetssynpunkt och att höja skatten på drivmedel är en katastrof för oss som är verksamma på landsbygden!

Senaste