Både bu och bäääh för kvinnor på lantbruk

Trots ett tyngre och mer riskfyllt arbete trivs den kvinnliga lantbrukaren bättre med sitt arbete än vad kvinnor gör i stort. På vissa sätt är de friskare, men de har fler problem med höfter och fler arbetsrelaterade olyckshändelser.

I en ny rapport från SLF Stiftelsen Lantbruksforskning har man tagit ett mer tydligt grepp på den kvinnliga lantbrukarens arbetssituation än vad man gjort tidigare. Kvinnor har även ingått i tidigare undersökningar av arbetsmiljön i lantbruket men de har dominerats av män eftersom många kvinnor arbetar deltid i jordbruket och har ett annat jobb vid sidan om.

Hårdare men roligare

Studien visade att kvinnor i lantbruket ofta arbetar hårdare och i högre grad upplever sitt jobb som bullrigt och svettigt jämfört med kontrollgruppen men att de trivs bättre än kvinnor i stort. En trolig orsak till att lantbrukarkvinnorna trivs bättre är att de har större frihet i arbetet, har kontroll över sina arbetsuppgifter och inte behöver arbeta under tidspress.
Medicinskt var det också några skillnader. Hos kvinnor i lantbruket var det färre som hade problem med hösnuva, ögonirritation och besvär i nacke och skuldror. Däremot var det vanligare med hudbesvär, höftbesvär och olyckshändelser i lantbruket.
Sammanfattningsvis visar denna undersökning att det finns skillnader både när det gäller arbetsmiljön och arbetsrelaterade symptom hos kvinnor i lantbruket jämfört med kvinnor i allmänbefolkningen.

Rapporten finns att läsa på SLF:s hemsida.
”Arbetsförhållanden och arbetsrelaterade symptom bland lantbrukarkvinnor”
Anna Rask-Andersen, Mikaela Lundin och Bjarne Lembke

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 08 maj 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste