Nyhet från Jordbruksaktuuellt 2010-05-09


Säljstopp efter marknadskoll

Av tolv sågskyddsutrustningar som Arbetsmiljöverket undersökt höll endast två måtten. Av 116 undersökta hörselskydd har nu 85 dragits tillbaka. Med en ständigt ny ström av produkter och leverantörer behövs en kontinuerlig kontroll, menar Arbetsmiljöverket.

Den marknadskontroll som Arbetsmiljöverket genomförde 2009 inriktades på att granska företag som säljer hörselskydd via Internet. Dessutom upprepade man en kontroll av sågskyddsutrustning som även genomförts 2004-2005. Då uppfyllde inget av de 14 skydden alla kraven.

Grov genomsågning

Den här gången valdes tio par byxor och två par skor ut. Av dem uppfyllde endast två alla standarder. Det gällde prov på genomsågning samt kontroll av skyddsomfattning, krympning, märkning och bruksanvisning. En vanlig avvikelse var att det saknades bruksanvisning på svenska men det fanns också allvarligare fel.
Fyra av skydden klarade inte genomsågning varav två hade grov genomsågning. Företagen som sålde dessa fyra produkter har nu infört frivilligt säljstopp och ett företag har dessutom valt att kalla tillbaka produkter sålda efter 1 juni 2009.

Stopp för 85 produkter

Ett tjugotal företag granskades när det gäller hörselskydd och fyra av dem sålde produkter som hade brister. Det vanligaste felet var att CE-märkning saknades. 85 stycken av produkterna som saknade märkning säljs inte längre efter frivilligt säljstopp från företagen. Samtidigt finns flera av dessa produkter som saknade CE-märkning vid försäljning över internet fortfarande på den svenska marknaden, men säljs då i butik med CE-märkning och svensk bruksanvisning.

Kontinuerlig kontroll

Arbetsmiljöverket drar efter marknadskontrollen slutsatsen att det finns en del brister när det gäller försäljningen av personlig skyddsutrustning. Man menar att undersökningen visar att det krävs en kontinuerlig kontroll av produkterna på marknaden. Regeringen har också gett Arbetsmiljöverket extra pengar för att satsa mer på marknadskontroll.

Fotnot. Rapporten finns att hämta på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se

Fakta
Frivilligt säljstopp samt återkallelse på följande produkter.
Skyddsbyxa Oregon superkomfort. Inköpsställe Nima. Grov genomsågning.
Skyddsbyxa Novotex Isomat, två artikelnummer. Inköpsställe ESSK Teknik AB. Fin genomsågning
Frivilligt säljstopp plus återkallning av skyddsskor sålda efter 2009-06-01, Novesta professional. Inköpsställe Skogma. Grov genomsågning

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se