Individuell infästning för bättre följsamhet

Skötsel och eftersådd ökar vallens liggtid och långliggande vallar med stor avkastning och högt näringsvärde är målet. Det är något som Einböck tagit fasta på med sin nya Pneumaticstar Pro.

En tät vall utan luckor ger hög avkastning med bra kvalitet och är säkraste skyddet mot att ogräs etablerar sig i vallen, menar Einböck.
Pneumaticstar Pro har en kraftig ram och är utrustad med sladdplankor fram före redskapets stödhjul. Plankorna har en trekantskonstruktion som gör att jord och gödsel lyfts och fördelas över maskinens bredd.
Efter plankorna följer den sexaxlade harven som har en pinndelning på 2,5 centimeter. Pinnarna myllar gödsel och insådd samt luftar jord och grässvål.

Einböck Pneumaticstar Pro har hydraulisk nivå- och tryckutjämning.  Foto: Einböck
Centrumhängda sektioner
Harven är uppdelad i sektioner som var och en är centrumupphängda för att individuellt anpassa sig efter marken. På Pneumaticstar Pro är sektionerna också infästa i en parallellogram med hydraulisk nivå- och tryckutjämning.
Frösåmaskinen är luftassisterad och är densamma som funnits på tidigare Pneumaticstar modeller.
Tillsammans med Lantmännen Maskin kommer Einböck att visa upp maskiner under Borgeby Fältdagar.

Peter Wellander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 12 juni 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera