Ingen brist på vete

MARKNAD. Är sommarens prisuppgång på vete till dagens nivåer på över 200 euro per ton på Parisbörsen motiverad? En analys av produktion, konsumtion och lager visar att världen har vetet så det räcker trots produktionsminskningar i forna Sovjetunionen.

Enligt USDA uppgick vetelagren till 193 miljoner ton vid början av juli vilket motsvarar105 dagars konsumtion.

USA:s jordbruksdepartement USDA satte i sin senaste prognos världens veteproduktion till 661 miljoner ton. Prognosen överskattar dock troligen produktionen i forna Sovjetunionen. Drar vi bort en 19 miljoner ton vete från den totala produktionen skulle världen istället producera 642 miljoner ton vete i år.

Rekordkonsumtion av vete

USDA:s prognos för världens vetekonsumtion är 667 miljoner ton, den siffran kan troligen komma att sänkas med tanke på dagens höga vetepriser.
Årets produktion och konsumtion ger ett underskott för vete på 25 miljoner ton, vilket ungefär motsvarar två veckors konsumtion.

Stora världslager

Så alternativet blir då antingen att inte äta något vete under två veckor eller att ta av de stora vetelagren. Enligt USDA uppgick vetelagren till 193 miljoner ton vid början av juli, vilket motsvara 105 dagars konsumtion, gott om vete så att ingen tvingas vara utan bullar i två veckor.

Var finns lagren?

En viktig parameter för lager är dock var de finns och om de är tillgängliga. Av världens vetelager sitter Indien på 16 miljoner ton, Kina på 55 miljoner och Egypten på 5 miljoner. Indiens lager har kvalitetsproblem då stora delar lagras utomhus under presenning, viss export kan dock ske till grannar som Bangladesh. Frågetecken finns kring Kinas lager, om de är så stora som sägs. Oavsett det så kommer inte Kina att exportera något av dem om det är oro på spannmålsmarknaden. Viktigast för Kina är Kina och att alla kineser kan köpa sitt dagliga bröd. Egypten är en av världens största veteimportörer och med exporten från Ryssland avstängd är chansen obefintlig att de skulle sälja något av sina lager.
Av 193 miljoner ton i lager så kommer troligen 76 miljoner inte att vara tillgängliga för marknaden. Det innebär att resten av världen har 117 miljoner ton av lager att äta sig igenom.

Inte som 2007/2008

Utan Kina, Indien och Egypten konsumerar världen 463 miljoner ton vete, har 116 miljoner ton i lager och producerar 430 miljoner ton. Utan hänsyn till höga vetepriser så konsumerar vi 23 miljoner mer än vad vi producerar vilket sänker lagren till under 100 miljoner ton, vilket dock innebär att utgående lager i juni 2011 räcker till 76 dagars konsumtion.
Vid prisuppgången 2007/2008 räckte de utgående lagren till 45 dagars konsumtion.
2009/2010 räckte lagren till 94 dagars konsumtion.
Vi är alltså närmare situationen från i vintras än vintern 2007/2008.
Även om en prisuppgång på vete var berättigad efter produktionsminskningar i öst så finns det inte tillräckligt underlag för att behålla den nuvarande höga prisnivån.
Även om det finns oro för att ryska vetesådden får det svårt i år med tanke på torkan så kommer det troligen att kompenseras av massiva arealökningar i EU och USA.
Bästa boten mot höga priser är höga priser.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 18 augusti 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste