Marknadsinformation

Årets växelkurs för EU-ersättningar

Den sista vardagen innan oktober fastställs växelkursen för några av årets EU-ersättningar, däribland gårdsstöd, förgröningsstöd och nötkreaturstöd. Årets valutakursen bryter de senaste årets stigande trend.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2020-10-08 197.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2020-10-15 18.04 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2020-10-19 172.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2020-10-19 21.34 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2020-10-15 20.28 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2020-10-19 179.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2020-10-19 152.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2020-10-19 131.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2020-10-19 152.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2020-10-19 382.10 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2020-10-19 16.75 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2020-10-19 18.15 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2020-10-19 10.30 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2020-10-19 645.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2020-10-19 415.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2020-10-20 3100.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2020-10-20 3550.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2020-10-20 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2020-10-20 3275.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2020-10-20 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2020-10-20 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2020-10-20 4227.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2020-10-20 4500.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2020-10-23 1.39 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2020-10-23 11.43 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2020-10-23 10.36 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2020-10-23 0.95 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2020-10-23 8.74 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2020-10-20 -0.17 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2020-10-20 -0.05 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2020-10-20 0.22 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2020-10-20 12.33 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2020-10-20 11.30 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2020-10-20 13.39 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2020-10-20 9791.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2020-10-14 210.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2020-10-14 215.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2020-10-14 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2020-10-14 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2020-10-14 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2020-10-14 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2020-10-14 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2020-10-14 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2020-10-14 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2020-10-14 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2020-10-14 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2020-10-14 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2020-10-14 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2020-10-14 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2020-10-14 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2020-10-14 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2020-10-14 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2020-10-14 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2020-10-14 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2020-10-14 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2020-10-14 510.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2020-09-17 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2020-10-14 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2020-09-17 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2020-09-17 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2020-10-14 482.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2020-10-14 288.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2020-10-14 679.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste