Marknadsinformation

Nya möjligheter för västsvensk spannmålsexport

Varaslättens Lagerhusförening och Lantmännen drar nu igång ett gemensamt projekt om en ny exportanläggning för västsvensk spannmål. Utgångspunkten är två enheter i samarbete.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2021-01-14 208.30 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2021-01-14 20.30 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2021-01-18 200.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2021-01-18 24.29 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2021-01-07 22.03 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2021-01-18 207.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2021-01-18 161.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2021-01-18 141.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2021-01-18 184.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2021-01-18 417.40 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2021-01-18 18.15 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2021-01-18 16.70 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2021-01-18 9.50 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2021-01-18 391.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2021-01-18 635.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2021-01-19 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2021-01-19 3700.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2021-01-19 3825.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2021-01-19 3425.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2021-01-19 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2021-01-19 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2021-01-19 4377.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2021-01-19 4600.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2021-01-20 1.36 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2021-01-20 11.45 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2021-01-20 10.14 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-01-20 0.98 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2021-01-20 8.38 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2021-01-19 -0.17 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2021-01-19 -0.06 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2021-01-19 0.46 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2021-01-19 12.39 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2021-01-19 12.25 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2021-01-19 11.28 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2021-01-19 10711.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2021-01-13 210.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2021-01-13 215.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2021-01-13 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2021-01-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2021-01-13 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2021-01-13 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2021-01-13 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2021-01-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2021-01-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2021-01-13 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2021-01-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2021-01-13 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2021-01-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2021-01-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2021-01-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2021-01-13 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2021-01-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2021-01-13 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2021-01-13 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2021-01-13 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2021-01-13 510.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2021-01-13 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2021-01-13 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2021-01-13 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2021-01-13 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2021-01-13 482.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2021-01-13 288.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2021-01-13 679.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste