Marknadsinformation

Trendbrott för gris och kyckling

Förbrukningen av matfågel ser enligt Jordbruksverket ut att bryta sin ökande trend i år. Samtidigt har grisköttet en god chans att bryta sin nedåtgående trend. För gris, lamm och nöt fortsätter den svenska produktionen att öka, medan fågelproduktionen minskar.

Läs mer »

 
  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2018-12-06 227.30 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2018-12-06 16.76 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2018-12-11 209.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2018-12-10 20.70 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2018-12-06 17.65 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2018-12-11 216.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2018-12-11 229.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2018-12-11 201.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2018-12-11 228.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2018-12-11 370.00 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2018-12-10 14.40 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2018-12-10 15.35 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2018-12-10 8.70 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2018-12-10 320.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2018-12-10 445.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2018-12-11 2800.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2018-12-11 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2018-12-11 3375.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2018-12-11 2975.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2018-12-11 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2018-12-11 24.70 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2018-12-11 2902.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2018-12-11 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2018-12-12 1.39 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2018-12-12 11.50 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2018-12-12 10.35 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2018-12-12 1.06 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2018-12-12 9.11 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2018-12-11 0.00 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2018-12-11 -0.45 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2018-12-11 0.62 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2018-12-11 12.19 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2018-12-11 13.20 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2018-12-11 11.69 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2018-12-11 10989.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2018-12-06 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2018-12-06 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2018-12-06 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2018-12-06 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2018-12-06 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2018-12-06 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2018-12-06 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2018-12-06 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2018-12-06 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2018-12-06 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2018-12-06 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2018-12-06 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2018-12-06 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2018-12-06 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2018-12-06 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2018-12-06 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2018-12-06 322.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2018-12-06 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2018-12-06 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2018-12-06 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2018-12-06 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2018-12-06 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2018-12-06 650.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2018-12-06 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2018-12-06 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2018-12-06 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2018-12-06 635.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2018-12-06 445.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2018-12-06 256.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2018-12-06 629.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Senaste