Ny teknik för onlinemätning av rötrester

I och med att allt fler och större anläggningar för tillverkning av biogas byggs runt om i landet har Agroväst startat ett projekt för online-mätning av växtnäring i rötrester.

Målet med projektet är att kunna tillföra rötrester till olika grödor och jordar med bästa skördeutbyte och minska möjliga negativa miljöpåverkan. Den teknik som ska undersökas går ut på att med ny mätteknik (NIR) direkt i samband med spridningen mäta växtnäringsinnehållet och göra det möjligt att anpassa mängden efter grödans behov och markens egen förmåga att leverera växtnäring.

Mäta innehållet av NPK

När biogas produceras genom jäsning av gödsel och grönmassa från jordbruket eller biologiskt avfall från livsmedelsindustri och hushåll blir det en restprodukt som används som ett mycket värdefullt gödselmedel. Beroende på vilka råvaror och vilka växtnäringsämnen de innehåller så varierar växtnäringsinnehållet i rötresten. Det som varierar är främst innehållet av N, P och K men även halterna av viktiga mikronäringsämnen.

Ett nordiskt samarbete

De praktiska testerna skall utföras på Naturbruksgymnasiet Sötåsenskolan. Förutom medverkan från skolan deltar även Lantbruksuniversitetet Skara och Precisionsodling Sverige i projektet. Projektledare är Kjell Gustafsson som arbetar som konsult åt Agroväst. Även experter från Danmark och Norge kommer att samverka genom ett EU-projekt med namnet BioM där EU medfinansierar 50 procent och Västra Götalandsregionen skjuter till resterande 50 procent. 

Sofie Logardt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 24 september 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste