Pesticider över gränsvärden i skånska vattendrag

En tredjedel av de prover som länsstyrelsen i Skåne har tagit i några utvalda vattendrag innehöll kemikalier över riktvärdet.
– Det är allvarligt att halterna är så höga i så många prov, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Prover för test av bekämpningsmedel har tagits i tio skånska vattendrag under maj till september. Proverna togs i Önnerupsån, Löddeå, Välabäcken, Råån, Görslövsån, Vinnö å, Vramsån, Tommarpsån, Tuvebäcken och Gessiebäcken som rinner genom områden med mycket jordbruksmark. Varje vattendrag undersöktes vid fem tillfällen,skriver länsstyrelsen i Skåne.

I 94 procent av proverna hittades något av de 47 undersökta ämnena. I medeltal fanns sju ämnen per prov. Som mest hittades 18 ämnen vid ett provtagningstillfälle, då i Råån. I drygt vart tredje prov överskreds riktvärdet, vilket innebär att växt- och djurlivet i vattendraget kan skadas. Av de provtagna vattendragen var Råån, Görslövsån, Välabäcken och Tuvebäcken värst drabbade.
– Vi hittade ofta många ämnen i varje prov, från flera olika sorters bekämpningsmedel. Men de ämnen vi analyserat är bara en bråkdel av dem som används eftersom vi inte har kunnat testa för alla kemikalier, säger Pardis Pirzadeh.

De vanligaste ämnena som hittades i proverna var glyfosat (92 procent), AMPA (88 procent), Bentazon (75procent), Kloridazon (67 procent) och MCPA (56 procent).

De ämnen som överskred sina riktvärden var Diflufenikan, Imidakloprid, Terbutylazin och Terbutylazin- desetyl.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 08 december 2010

Kommenterarer till artikeln

Ufo skrev 2010-12-21 14:54:06:

AMPA kommer förmodligen från diskmedlen. Även de andra ämnen kan härröra från avloppsvatten från annan kemikalieanvändning än i jordbruket. Tyvärr får vi aldrig reda på varifrån de funna ämnena kommer eftersom det massmedialt förutsätts att de kommer från jordbruket. Det är väldigt tyst om alla de kemikalier som vi dagligdags använder och som sedan återfinns i avloppsvattnet. Där kan förmodligen genom reaktioner även nya ämnen uppkomma.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste