Rapsen snart för dyr för biodiesel

Priset på raps har stigit kraftigt det senaste året. Så mycket att det nu börjar bli mer attraktivt för bränsletillverkare att betala böter än att blanda in biodiesel enligt gällande EU- regler, varnar Oil World.

Priset på biodiesel har ökat kraftigt i takt med att priserna på rapsolja och andra vegetabiliska oljor har stigit i höjden. Det kan få som följd att den obligatoriska inblandningen i fossil olja inte fullföljs, menar Oil World. Det skriver Agrimoney. Raps är den vanligaste råvaran i Europas biodieselproduktion, med en andel av 70 procent. Största biodieselproducenten i Europa är Tyskland som producerar ungefär 3,4 miljoner liter av totala 11,7 miljoner liter producerade inom EU. Enligt Agrimoney har priset på raps ökat med runt 75 procent det senaste året.

Biobränslesektor har tuffa tider med ökande priser på spannmål, den allmänna lågkonjunkturen och i Tyskland också ökade krav på att grödan användas ska vara producerad på ett uthålligt sätt. I Europa står biodiesel för 80 procent av biobränslet i transportsektorn, alltså klart mer än etanol. I USA dominerar etanol från majs och i Brasilien etanol från socker.
Spotpriset på raps för leverans i februari har nått sin näst högsta nivå någonsin i Paris med ett pris på 509,5 euro per ton.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 13 januari 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste