Mer diesel än bensin 2010

Försäljningen av diesel steg under 2010 och för första gången var den högre än försäljningen av bensin, som sjönk jämfört med 2009. Även försäjningen av E85 ökade under 2010.

Enligt preliminära siffror från Svenska Petroleum Institutet ökade försäljningen av diesel med 9 procent under 2010 jämfört med 2009. Totalt såldes 5 169 400 m3 diesel under året.
Försäljningen av bensin sjönk däremot med 6 procent under 2010 jämfört med 2009. Försäljningen uppgick till 4 541 700 m3.

Det är första gången som dieselförsäljningen är större än försäljningen av diesel.
– Det är första året med högre dieselförsäljning än bensin och det är en trend som vi sett under lång tid. Användningen av diesel ökar kraftigt i Europa och övriga världen som en konsekvens av mer transporter men även av en ökning av personbilar med dieseldrift, säger Ulf Svahn, VD SPI.

Försäljningen av E85 ökade med 16 procent jämfört med 2009. Även försäljningen av eldningsolja ökade, uppgången landade på 17 procent.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 18 januari 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste