Stor ökning av antalet hästar i Sverige

Antal hästar i Sverige beräknas till 362 700, enligt en undersökning som Jordbruksverket genomförde 2010. Det är en ökning med 10-20 procent sedan 2004.

Det finns i genomsnitt 39 hästar per 1000 invånare i Sverige.

 

Senast en liknande undersökning genomfördes var år 2004. Då skattades antalet hästar till 283 100 st. Med ledning av 2010 års undersökning bedöms 2004 års siffra var underskattad med mellan 20 000–45 000 hästar. Det innebär att den verkliga ökningen av antalet hästar i Sverige uppskattas till mellan 10—20 procent mellan år 2004 och år 2010.

Det är tydligt att hästantalet är beroende av befolkningens storlek. De län som har störst befolkningsmängd har också störst antal hästar.

Flest hästar i tätorterna

Antalet platser som håller hästar har skattats till 77 800 för år 2010. En plats definieras i undersökningen som en bebyggd eller obebyggd fastighet. Antalet hästar per plats är i genomsnitt 4,7 st. Undersökningen visar att tre fjärdedelar av alla hästar och två tredjedelar av alla platser med hästar finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden.


Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 20 januari 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera