Danskt dricksvatten testas för pesticidrester

Danska tester av grundvatten visar på en ökad förekomst av pesticirester i vattnet. Nu införs utökade tester av dricksvattnet.

Glyfosat är det vanligaste bekämpningsmedlet i Danmark och analyser visar nu att förekomsten i grundvattnet har ökat. I 9 av 635 prover hittades rester av glyfosat som låg över gränsvärdet. För att garantera ett bra dricksvatten har nu danska myndigheter bestämt sig för att utöka kontrollen av dricksvattnet med tester av glyfosat och AMPA, som är en nedbrytningsprodukt från glyfosat, skriver Maskinbladet. Anledningen till att man ser en ökad förekomst av glyfosat skall också utredas. En orsak som diskuterats är att man kan ha besprutat för nära brunnar och nu föreslår den danska regeringen en sprutfri zon på 25 meter vid dricksvattenbrunnar.


Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 24 januari 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste