Bygglants första biogasanläggning

Lantmännen Bygglant bygger sin första nyckelfärdiga biogasanläggning hos Bo Sundström på Frötorp gård i Närkes Kil. Den nya anläggningen ska producera el och värme från cirka 8 000 ton gödsel per år

Hos Bo Sundström håller man på att färdigställa den första biogasanläggningen från Bygglant.
– Jag har länge funderat på att bygga en biogasanläggning. Tidigare har det varit en för dyr investering. Men nu har tekniken kommit till den punkten att det går att göra, säger han.
Foto: Sofie Logardt

 

Som det ser ut idag på marknaden för biogasanläggningar finns det många leverantörer av komponenter. Enligt Bygglant är deras styrka att de till skillnad från andra leverantörer kan erbjuda ett helhetskoncept.
– Vi skiljer oss för att vi är ett byggföretag som är vana att driva projekt med mycket teknikinnehåll och höga myndighetskrav. Våra anläggningar uppfyller alla myndighetskrav, säger Michael Frank, chef på Bygglants energiavdelning.
I byggnationen av biogasanläggningarna har man på Bygglant även ett samarbete med elteknikföretaget Browik som ansvarar för konstruktion och leverans av teknikcontainrar.

I samarbete med JTI

När man på Bygglant har tagit fram biogasanläggningen har man också haft ett samarbete med JTI där man har tittat på själva biogasprocessen och varför vissa anläggningar går bättre än andra.
– Det som är unikt med vår anläggning är att vi har en pumpomrörning samtidigt som vi skär materialet, vilket gör att mer gas kan utvinnas. Erfarenheter visar att pumpomrörning är bättre än propelleromrörning, säger Michael Frank.
– Vi har också jobbat mycket med att hitta standardiserade lösningar. Så att vi kan erbjuda typmodeller med hög kvalitet för olika gårdsstorlekar. På så sätt behöver inte allting räknas om på nytt varje gång en ny anläggning byggs, säger Michael Frank.

Värme och el till gården

Den pilotanläggning, som i skrivande stund håller på att färdigställas hos Bo Sundström på Frötorp i Närkes Kil, har en tank på 600 kubikmeter och ska röta gödseln från de 3 000 grisarna på gården. Det blir 8 000 till 9 000 ton gödsel och annat material som rötas per år.
– Jag har länge funderat på att bygga en biogasanläggning. Tidigare har det varit en för dyr investering. Men nu har tekniken kommit till den punkten att det går att göra, säger Bo Sundström.
Den nya anläggningen ska värma upp två bostadshus, tre stallar och foderkök på gården. En tredjedel av den totala energin som produceras går åt till att driva anläggningen. Nettoenergin kommer att användas för uppvärmning och produktion av el. Elen levereras till elnätet som grön el.

Elpriset bestämmer lönsamheten

Bo Sundström har räknat med en payoff-tid på tio år på den nya anläggningen, som är en investering på cirka 5,5 miljoner kronor.
– Jag har räknat med att investeringen har räknats hem inom tio år om elpriset ligger på 70 öre per kilowattimme. Men om elpriset ligger på 1,40, som det gjorde innan jul, kommer det att gå betydligt snabbare, säger Bo Sundström.
Men det är inte bara elpriset som har betydelse för hur lönsam anläggningen kommer att vara.
– Det har också en stor betydelse hur väl man kan utnyttja värmeenergin. Priset på värme varierar ju beroende på vilken typ av värmekälla man ersätter, säger Bo Sundström.

Andra anläggningen till Halland

I skrivande stund är ännu en anläggning från Bygglant beställd till Högryds Lantbruks AB, en ekologisk mjölkgård, norr om Falkenberg, med 260 mjölkande kor.
– Till Högryds Lantbruks AB kommer vi att leverera samma lösning som till Frötorp förutom att det är en större tank på 1 150 kubikmeter, säger Michael Frank.

Sofie Logardt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 02 februari 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste