SLU:s rektor vill diskutera GMO med Eskil Erlandsson

Sverige kan bli en av de ledande aktörerna inom växtförädlingen men för att det ska bli möjligt krävs en förändring av hållningen till odling av genmodifierade grödor i Europa. Det är också nödvändigt för att den framtida växtförädlingen inte ska hamna hos ett fåtal företag i världen.

SLU:s rektor Lisa Synnerby-Forsse vill diskutera förutsättningarna för växtbioteknik med Eskil Erlandsson. Foto: Viktor Wrange, SLU
I ett brev till landsbygdsminister Erlandsson skriver SLU:s rektor Lisa Synnerby-Forsse att den svenska offentligt baserade växtbiotekniska forskningen stöter på barriärer på vägen från laboratoriet fram till kommersiell odling. Hon nämner ett exempel på svensk bioteknisk forskning som bedrivs inom ett globalt växtbioteknikprojekt (ICON).

På SLU Alnarp har man tagit fram tre typer av industrioljekål som hon menar är unika och kan få ett stort kommersiellt värde förutsatt att skördenivåerna är tillräckliga. Det återstår dock att visa i växtodlingsförsök. Hade dessa sorter tagits fram med vanlig växtodlingsteknik (vilket är omöjligt) skulle de ha kunnat odlas omedelbart men i och med att de är framtagna med bioteknik måste de genomgå EU:s regulatoriska kontroller vilket rektorn menar är en för stor kostnad och att den tar alldeles för lång tid. Som exempel nämner hon potatisen Amflora, där processen tagit 13 år.

Hon menar att det är ett problem att växtförädlingen på grund av dessa hinder koncentreras till ett fåtal aktörer som har råd med de långa processerna. Denna koncentration utgör också ett problem eftersom växtförädlingen kan bli smal, koncentrerad på ett fåtal egenskaper som herbicidresistens eller insektsresistens.
”En framtida global växtförädling monopoliserad av ett eller ett par tre stora aktiebolag är ett orosmoln både för den globala livsmedelssäkerheten och de socio-ekonomiska strukturen i jordbruksnäringen”, skriver hon.

I brevet står också att växtforskningen utvecklas i mycket snabb takt med nya tekniker och nya möjligheter att möta utmaningar med förändrat klimat, sjukdomar och skadedjur. Men den politiska hållningen inom EU som vill förbjuda odling av genmodifierade grödor i Europa utgör ett hinder. Hon menar att det bygger på ett framtvingat regelverk baserat på teknik som i mycket är irrelevant för riskbedömningen.
Dessa frågor vill hon nu diskutera med landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 06 april 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste