Lantmännen vill ändra skattelagen

Drivmedelsetanol faller primärt in under alkoholskattelagen. Den klassningen medför konkurrenshämmande kostnader och därför vill Lantmännen nu att lagen ändras.

I en skrivelse till Finansdepartementet önskar Lantmännen ändra skattelagen. Vid transport av 5 000 kubikmeter bioetanol beräknas skattevärdet vara 80 gånger större än varans verkliga värde när det ställs ekonomisk säkerhet enligt alkohollagstiftningen.
                                                                                 Foto: Lantmännen
Fram tills det att den bioetanol som Lantmännen Agroetanol producerar i Norrköping blandas ut med bensin på ett raffinaderi, faller den i under alkoholskattelagen, bland annat tillsammans med sprit för dryckeskonsumtion. Denna klassning medför extra kostnader för svenska producenter av etanol även om produkten är avsedd för fordonsbränsle.
Lantmännen menar att dessa kostnader är konkurrenshämmande gentemot utländsk etanol och fossila bränslen. Därför har Lantmännen nu lämnat in en hemställan till Finansdepartementet med ett förslag till förändring i skattelagen.

Hämmar svensk etanol

Lagen är utformad så att i princip all etanol som utgångspunkt är skattepliktig med en skattesats på ungefär 500 kronor per liter ren sprit, och då oavsett vad den i slutändan ska användas till.
Denna skatt behöver dock aldrig tas ut då tillverkningen och distribution idag sker med uppskov för alkoholskatten. Och i samma stund som bioetanolen blandas ut med bensin till  fordonsbränsle upphör den också vara skattepliktig enligt alkohollagen.
Däremot uppstår en problematik då bioetanolen ska transporteras från produktionsanläggningen och fram till det att den blandas ut till fordonsbränsle. Enligt nuvarande regelverk måste nämligen en transportsäkerhet finnas och det är den som Lantmännen nu vill få bort eftersom den drar med sig kostnader som påverkar den svenska drivmedelsetanolens konkurrenskraft.
I sin hemställan skriver Lantmännen att reglerna missgynnar den svenska bioetanolen i förhållande till fossila bränslen och gör det närmast omöjligt att bedriva storskalig handel med etanol i Sverige. Lantmännen menar också att bioetanolen blir omotiverat dyrare på grund av kravet på transportsäkerhet samt att höga kostnader hämmar utvecklingen av ny miljöteknik.

Dyr säkerhet
Transportsäkerheten fungerar som en garant mot risker i samband med flytten av etanolen. Skulle exempelvis en båtlast med etanol kapas måste det finnas en säkerhet som täcker upp.
Enligt alkoholskattelagen ska en ”transportsäkerhet uppgå till det skattevärde som i medeltal belöper på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn”.
Då etanolen från Agroetanol vanligtvis transporteras i bulkform på båt i volymer om tusentals kubikmeter får denna transportsäkerhet orimliga konsekvenser menar Lantmännen.
I sin hemställan till Finansdepartementet tar Lantmännen upp ett exempel på hur en båtlast om 5 000 kubikmeter bioetanol har faktiskt varuvärde på runt 30 miljoner kronor men ett skattevärde på cirka 2,5 miljarder kronor.
Det innebär att skattevärdet är mer än 80 gånger högre priset på etanolen än då den säljs som biodrivmedel.

Tror på lagändring
Bengt-Olof Johansson, vd på Lantmännen Agroetanol är optimistiskt och tror att Lantmännens önskemål kommer att klubbas igenom. Han menar problematiken med nuvarande utformning beror på att alkoholskattelagen inte hängt med i utvecklingen då storskalig produktion av drivmedelsetanol är en relativt ung industri.
– Alla vi pratat med ser det orimliga i situationen som uppstår, så vi är positiva till att vi får igenom en förändring, säger Bengt-Olof Johansson.

Peter Wellander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 08 april 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste