Vill återskapa diken utan ersättning till markägaren

I Danmark vill man som en del av Grön Växt gräva upp 90 mil täckdikade vattendrag till öppna diken. Tanken är också att de återställda dikena ska omges av skyddszoner. Detta ska göras utan någon ersättning till markägaren.

Detta vattendrag finns inte med på någon karta före 1841. Det har i den danska vattenplanen utpekats som ett naturligt, högt miljömålsatt fiskevatten för fritids- och/eller yrkesfiske.
För att höja naturvärdet vill man minska flödet genom att lägga i grus och grenar och höja vattennivån. Diket är två meter djupt och dräneringsrören från fältet mynnar strax över vattenytan vilket gör att en sådan åtgärd skulle påverka dräneringssystemet och omgivande marker i hög grad.
                                                                                     Foto: Jan Hjeds
Jan Hjeds, agronom och markägare från Veflinge på Fyn menar att statens planer kommer att ödelägga dräneringen och förstöra möjligheterna till odling på stora arealer. Han menar att konsekvenserna blir mycket stora men att det ser ut som om detta ska genomföras utan ersättning till markägarna.
– Om det skulle betalas en rättvis ersättning, motsvarande den man skulle få om det byggdes en väg över marken skulle det kosta 1,6 miljarder danska kronor, säger han.
De nya öppna diken och vattendrag ska också omges av skyddszoner.
– Med ett nytt vattendrag följer inte bara besvär för markägaren, de kräver också en skyddszon på tio meter på varje sida, säger han. Tillsammans med det nya vattendraget blir det 25-26 meter på bredden. Detta helt utan ersättning för förlorad odlingsmark och besvär!

Nedsatt underhåll

Men det är inte det enda problemet med de nya ambitionerna menar han. Förutom att man vill återskapa täckdiken vill man dessutom sänka underhållet i 730 mil av Danmarks totala 2 800 mil vattendrag. Dessutom vill man restaurera, det vill säga lägga i grus och grenar på en sträcka av 400 mil vattendrag.
– Det kommer att ödelägga avvattningen och dräneringen på mycket stora arealer, säger han. Enligt en analys av effekterna på en areal av 4 000 hektar på Nordvestlolland kommer upp emot 36 procent av arealens dränering att vara i fara. Det är mycket skrämmande och mycket dyrt.

Tror inte på fisk i dikena

Enligt förespråkarna skulle denna typ av åtgärder betyda mycket för djur och insekter och även ge möjligheter för fisk att etablera sig.
– Det handlar om mycket små vattendrag som man kan kliva över, så jag tror inte så mycket på att det blir fisk i dem, säger han.
Men han är inte emot att göra något för naturen, tvärtom tycker han att det finns mer att göra.
– Jag tror däremot att man måste lägga ansträngningarna där man får valuta för pengarna och där det finns möjlighet att åstadkomma något bra. Och det är inte nödvändigtvis de här täckdikade vattendragen.

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 26 april 2011

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2011-04-26 23:35:48:

Mycket idiotiska förslag har jag hört från miljömupparna genom åren, men detta tar nog priset alla kategorier. Denna idioti kommer att ödelägga enorma arealer prima åkermar - utan att de drabbade danska bönderna ska få ett endaste öre i ersättning. Om inte det årliga nederbördsöverskottet effektivt leds undan, så går det helt enkelt inte att bruka marken!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste