Dieseln 20 procent dyrare på ett år

Ett högre världsmarknadspris på olja i kombination med höjda skatter och sänkt återbetalning. På ett år har kostnaden för diesel stigit med 20 procent.

Dieselpriset har under den senaste tiden rusat i höjden. En sänkt återbetalning av koldioxidskatten innebär att kostnaden för drivmedel ökar ytterligare jämfört med tidigare år.            Foto: Peter Wellander
Oroligheter runt om i världen och då speciellt i områden med oljefyndigheter påverkar världsmarknadspriset på olja. Striderna i Libyen är ett tydligt exempel på en sådan konflikt som kan få priset att stiga.
Dessutom har en förbättrad konjunktur fått priserna på råvaror att röra sig uppåt.

En tredje orsak till ett ökat dieselpris är att privatbilister i allt större utsträckning väljer dieselmotorer då de köper nya bilar vilket leder till en ökad efterfrågan.


Upp över en krona

Genomsnittspriset på diesel under april 2010, det vill säga för ett år sedan, låg enligt OK/Q8:s prisstatistik på 12,95 kronor per liter, inklusive moms.
Den 11 april 2011 genomfördes en höjning av priset med 15 öre till 14,69 kronor per liter, inklusive moms. Jämfört med april 2010 motsvarar det en ökning med 13 procent.
Enbart under 2011 har priset gått upp med mer än en krona, och uppgången kommer enligt analytiker att fortsätta.

Höjda skatter

Bakom ökningen ligger dock inte bara ett ökat världsmarknadspris och en ökad efterfrågan utan även en höjd energiskatt.
Den första januari 2011 höjdes den skatten med 20 öre till 1,52 kronor per liter för Miljöklass 1 diesel. Det syns tydligt i statistiken då priset den 1 januari 2011 höjdes med 26 öre per liter till 13,60 kronor per liter.
En annan stor förändring som påverkar dieselkostnaden för ett lantbruk är att återbetalningen av koldioxidskatten sänkts, även det skedde vid årsskiftet.
Från att ligga på 79 procent av skattesatsen vilket tidigare motsvarade 2,38 kronor per liter, till att nu utgöra en fast återbetalning på 2,10 kronor per liter. Det medför i dagsläget en minskad återbetalning på 28 öre per liter.
Både skatten och återbetalningen kommer dessutom att förändras i ytterligare steg under kommande år.

Högre skillnad än så

Med en lägre återbetalning blir dock kostnadsökningen ännu större än de 13 procent vi tidigare nämnt då vi rakt av jämförde fjolårets dieselpris med det nuvarande.
Med ett konsumentpris på 12,95 kronor per liter under april 2010 och en återbetalning av koldioxidskatten med 2,38 kronor per liter landade vi i april 2010 på ett snittpris på 10,57 kronor per liter, inklusive moms.
För tillfället med ett konsumentpris på 14,69 samt en återbetalning på 2,10 kronor per liter är lantbrukarens pris 12,59 kronor per liter, inklusive moms.
Det ger i stället en ökad dieselkostnad per liter diesel med 20 procent jämför med april 2010.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 01 maj 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste