Vilket är bäst - gröngödsling eller rötrester?

I ekologisk odling utan djur kan det bli brist på växtnäring. Ett sätt att tillföra näring är att använda gröngödslingsgrödor. Nu ska gröngödsling jämföras med rötrester från biogasproduktion.

SLU har fått 5,3 miljoner till två projekt. I det ena ska man se på effekterna av att tillföra rötningsrester från biogasproduktion och jämföra med tillförsel av gröngödsling. I projektet ska man undersöka hur de olika systemen påverkar skördens storlek och kvalitet, hur kvävet ackumuleras och omsätts samt energibalans och ekonomi. Projektet ska pågå 2012-2014 och får 3,6 miljoner kronor från Formas. Biogasdelen med rötningsrester görs i samarbete med Lunds universitet.
Det andra projektet handlar om mellan- och fånggrödor och ska förhoppningsvis ge mer kunskap om hur mellan- och fånggrödor kan bidra till att bevara markens bördighet, minska näringsförluster till miljön, minska klimatpåverkan och recirkulera näringsämnen i organiska växtföljder. SLU Ekoforsk finansierar detta projekt med 1,7 miljoner kronor 2011-2013.
Erik Steen Jensen, som leder de båda projekten, är professor och områdeschef för Jordbruk – odlingssystem, teknik och produktkvalitet vid SLU Alnarp. Beslutet om pengar till de båda projekten har fördröjts och först nyligen blivit klart.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 13 maj 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Jonas Lind skrev 2011-05-20 15:32:45:

Om rötresten avser slam från kommunala reningaverk så får man hoppas att man inte avser att sprida farliga de ämnen, som finns i slammet, på åkermark.

Senaste