Enkelt att spara diesel

Att plöja grundare och sänka motorns varvtal är två enkla sätt att sänka dieselförbrukningen. Besparingen kan bli betydande.

Det är enkelt att sänka sin dieselförbrukning vid plöjning. Genom att minska motorns varvtal från 2 100 till 1 500 varv per minut samt gå från ett arbetsdjup på 22 till 19 centimeter, kan besparingen uppgå till 39 procent, visar Christer Johanssons demonstration.
 Foto: Peter Wellander

 

Under VM i plöjning passade Christer Johansson Energi- och teknikrådgivare på LRF Konsult i Linköping på att demonstrera delar ur sina föredrag i sparsam körning. Genom att sänka varvtal på motorn och plöja grundare kan betydande besparingar göras. Enligt Christer Johanssons demonstrationer ända upp till 12 liter per hektar.

För att mäta förbrukningen använder sig Christer Johansson av utrustning från finska Econen. Mätapparaten använder traktorns egna givare och datasignaler och ansluts till traktorns Canbus-system. En förutsättning för att mäta diselförbrukningen är dock att motorn är av commonrail typ.

Flera försöksrutor

Till testet hade Christer Johansson en John Deere traktor med en effekt på 140 hästkrafter till sitt förfogande. Monterad på den satt en fyrskärig växelplog från Kverneland.
I olika rutor hade han sedan plöjt med olika djup för att demonstrera dieselförbrukningen. I ytterligare rutor sänktes varvtalet på motorn.
Skillnaden i dieselförbrukning mellan att plöja 23 cm djupt och 14 centimeter låg enligt försöket på cirka 10 liter per hektar. I försöksrutan där man plöjt 14 centimeter djupt kunde man dock se halmrester i ytan på några ställen.
Genom att enbart sänka motorns varvtal visade Christer Johansson även där på betydande besparingar. Då varvtalet sänktes från 2 100 varv till 1 500 minskade bränsleförbrukningen med sju liter per hektar.

Upp mot 40 procent

Då plogdjupet i demonstationen minskades från 22 till 19 centimeter samtidigt som motorvarvtalet sänktes från 2 100 varv per minut till 1 500 varv per minut sjönk bränsleförbrukningen från 32,8 till 20 liter per hektar, vilket motsvarar 39 procent.
Genom att kombinera ett lägre arbetsdjup med ett sänkt varvtal på motorn uppnås därigenom en klart betydande besparing. Med dagens dieselpris på runt 11,2 kronor exklusive moms, innebär det en en minskad kostnad med 143 kronor per hektar, dock har vi inte räknat med återbetalningen av koldioxidskatten på 2,10 kronor per liter.

Peter Wellander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 08 juni 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste