Landets första klimatrådgivare certifierade

I Sverige finns 23 färdiga klimatrådgivare som nu erbjuder rådgivning till Greppa Näringens medlemmar genom den så kallade Klimatkollen.

Klimatkollen är ett rådgivningsbesök där lantbrukaren och rådgivaren tillsammans går igenom förutsättningarna på gården. Fokus ligger på att minska utsläppen av växthusgaser och diskutera vilka områden som är viktiga att analysera vidare.

Nu finns 23 färdiga klimatrådgivare med kompetens inom olika ämnesområden.
– Innan året är slut hoppas vi att antalet klara klimatrådgivare är det dubbla, säger Anna Hagerberg, Jordbruksverket i ett meddelande. De flesta av rådgivarna har grundläggande kompetens inom antingen växtodling eller husdjursområdet. Men några är också specialiserade inom byggrådgivning eller energieffektivisering.

Carin Clason i Halland är en av de nya rådgivarna inom klimatområdet och hon tycker att det är spännande att sätta sig in i klimatfrågan.
– Att odla och hålla djur kommer alltid att ge utsläpp men det är mycket viktigt att känna till var i produktionen som utsläppen sker och att sträva vidare när det gäller långsiktig hållbarhet och resurseffektivitet, säger hon. Vi behöver till exempel bli ännu bättre på att utnyttja stallgödsel och andra organiska restprodukter så optimalt som möjligt i kretsloppet av näring.
Klimatrådgivningen har Greppa näringen startat upp i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna.


FAKTA Jordbruket och klimatet
Viktiga klimatutmaningar för det svenska jordbruket framöver är till exempel att lyckas med att:
  • använda kväve och energi effektivare
  • minska utsläpp av växtnäring och av växthusgaser
  • anpassa odling och produktion till ett förändrat klimat
  • möta efterfrågan på klimatmärkta produkter och bioenergi
  • minska beroendet av fossil energi

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 20 juni 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste