Energibolagskollaps sänker danska lantbruk

Försöken att rädda det danska bioenergiföretaget Scan-Energy har misslyckats. Flera av danmarks största gårdar har varit stora aktieägare i företaget. Gårdarna får nu än värre ekonomiska problem.

Scan-Energy som äger vindkraftverk och solenergianläggningar i flera nordeuropeiska länder har kollapsat efter att deras bank HSH Nordbank avvisat planerna på rekonstruktion och vidare drift.

Många gårdar som nu förlorar stora pengar på energibolaget är kunder i Fjordbank Mors, som nyligen kollapsade. Gårdarnas stora förluster på kollapsen i Scan-Energy var en av flera anledningar till bankens kollaps, skriver Jordbruksaktuellts danska systertidning Maskinbladet.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 31 juli 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste