Sänkt dieselförbrukning bra för bonden och samhället

Enligt en ny rapport från LRF kunde de lantbrukare som gått kursen Sparsam körning, i snitt minska sin förbrukning av diesel med 10-15 procent. Nu vill man underlätta för marknadsföringen och genomförandet av fler utbildningar.

Sparsam körning innebär att man medvetet minskar dieselförbrukningen genom åtgärder som rätt inställning av växlar, varvtal och utrustning, skriver LRF. För lantbrukaren innebär det sparade pengar och om fler kör energisnålare blir det också en positiv klimateffekt. Som exempel skriver de att om 10 000 lantbrukare sänker sin förbrukning med tio procent innebär det att koldioxidutsläppen minskas med 30 000 ton under ett år.

I rapporten ”Förstudie om storskalig förarutbildning” föreslår man att en liten nationell grupp kan samordna marknadsföring och underlätta för regionala aktörer att ordna kurser, för att på så sätt kunna halvera kostnaden för utbildningen.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 03 augusti 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste