Djurexport het fråga i Australien

Varje år transporteras mellan en halv och en miljon nötkreatur och omkring fyra miljoner får från Australien till Asien och Mellanöstern. Den 7 juni 2011 stoppades exporten av levande djur från Australien till Indonesien efter att bilder avslöjat grova missförhållanden för boskapen på slakterierna i mottagarlandet.

Den 14 juli lyftes embargot och exporten till Indonesien, som är Australiens viktigaste marknad för djur, återupptogs. Beslutet var en besvikelse för dem som arbetar för att även på lång sikt få slut på exporten av levande djur.

Lovar åtgärder

De australiska myndigheterna har i samband med detta beslutat ett antal åtgärder som ska ”säkra en hållbar export av djur”. Bland annat ett nytt kontrollsystem för hela kedjan, finansiell hjälp till dem som har drabbats av exportstoppet, en oberoende översyn av Australiens globala djurexport som ska vara färdig 31 augusti och en vetenskaplig veterinär utredning.

Argumenten går isär

Åsikterna om hur djurvänliga transporterna är och hur stort behovet av att exportera levande djur är, går isär. De som har argumenterat för att exportförbudet skulle tas bort menar att den har stor betydelse för näringen och att man genom att införa förbudet riskerar många människors arbete. Speciellt drabbar detta djuruppfödarna i Northern Territory och Western Australia där uppfödarna säljer mer än hälften på export.
Motståndarna menar att djuren lider av transportförhållandena och hanteringen under och efter de veckolånga och även månadslånga transporterna. De menar också att exporten inte bidrar till fler jobb utan tvärtom gör att ett stort antal jobb inom slakt- och charkindustrin förloras till utlandet. De argumenterar för att man istället ska arbeta med kyld och fryst vara på export. Ett motargument från dem som är för exporten är att det saknas bra kylmöjligheter i de länder som köper djuren och att det är levande djur som efterfrågas. Detta argument ifrågasätts dock och vissa menar att värdet av det som säljs som kyld eller fryst vara till mellanöstern redan idag är högre än värdet på exporten av levande djur och att den marknaden är växande.
Även om det är exporten av levande djur till andra länder som har varit i fokus kritiseras också de långa transporterna inom landet av djurskyddsorganisationer.

Världsbäst på djurskydd

Enligt DAFF, det australiska jordbruksdepartementet, var värdet på djurexporten 996,5 miljoner australiensiska dollar år 2009 (cirka 6,8 miljarder svenska kronor) och att den gav underlag för jobb åt 10 000 personer på Australiens landsbygd. I ett dokument från DAFF om exporten av levande djur skriver de att Australien är ledande inom djurvälfärd i världen. I samma dokument lyfter man fram att man vill jobba med att utveckla djurvälfärden i de länder som importerar djur från Australien.

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 19 augusti 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste