Nyhet från Jordbruksaktuuellt 2011-09-12


Veckans Affärer anklagar Arla och Milko

I en artikel i Veckans Affärer den 1 september anklagades Arla för att använda sin maktposition och hårda påtryckningar för att påskynda fusionen med Milko. Veckans Affärer ifrågasätter nu också hur villkoren ser ut för de Milkobönder som vill gå med i Arla.

I artikeln den 1 september menade Gunnar Lindstedt på Veckans Affärer också att Milko under årets början medvetet hade försämrat ekonomin så pass mycket att det ska bli möjligt att använda ett undantag i EU förordningen för så kallat räddningsförvärv inför en fusionen med Arla. Tre villkor som då måste uppfyllas är att företaget ska räddas från konkurs, andra alternativ måste ha prövats och den hotades anläggningar måste försvinna från marknaden om förvärvet inte genomförs. I artikeln hävdades också att man gjorde en kraftig sänkning av mjölkpriset för att öka viljan att gå med i Arla. Både Milko och Arla har via pressmeddelanden förnekat att det skulle gått till på det sätt som beskrivs i artikeln.

Den 8 september fortsätter granskningen och då ifrågasätter Veckans Affärer också de ekonomiska villkor som satts upp för de av Milkos bönder som vill gå med i Arla. Villkoren skiljer sig nämligen om man är nuvarande medlem i Milko eller om man som annan individuell mjölkleverantör vill byta till Arla. Bland annat skriver han att Milkobönderna visserligen slipper administrationsavgiften men måste betala in hela insatskapitalet omedelbart vilket kan bli en stor summa. Veckans Affärer ifrågasätter om denna särbehandling och de sämre villkoren är förenlig med svensk lag.
Representanter för Arla hänvisar i artikeln till ett avtal mellan Arla och Milko i samband med fusionen som grund för villkoren och väljer på så sätt att inte svara på Veckans Affärers fråga om varför villkoren ser olika ut för olika blivande mjölklevererantörer till Arla.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se