Självförsörjande på el - grisarna levererar överskott på biogas

På Frötorps Lantbruk AB i Närkes Kil utanför Örebro rötas grisarnas gödsel och gården är nu självförsörjande på el och levererar dessutom ut på nätet. Under två dagar bjöds intresserade in för att titta närmre på anläggningen.

Marcus Månsson menar att principen att använda
pumpar för att röra om materialet i rötkammaren
har varit framgångsrikt.

En anledning till att anläggningen står där är Marcus Månsson på Browik. När han kom till företaget insåg han att i stort sett all kompetens för att bygga biogasanläggningar fanns i huset. I alla fall nästan.

– Det vi saknade var själva byggkompetensen, berättar han. Det kändes då helt rätt att kontakta en gammal samarbetspartner Bygglant, det visade sig att dom gick i samma tankar. Där började det.
Biogasanläggningen på Frötorp/Nytorp i Närkes Kil är den första som Browik och Bygglant har gjort tillsammans. Och i dagarna drar de igång med rötningen på ytterligare en anläggning i Halland som ska röta kogödsel.

Lite avvaktande just nu
Intresset för gårdsbiogas har varit stort men efter regeringens nya budget där det så kallade metanreduceringsstödet på 20 öre per kilowattimme biogas togs bort har många valt att avvakta. Men Marcus Månsson är ändå förhoppningsfull.
– Många har gjort mycket av det förberedande planerna och jag tror att många kommer att bygga ändå.
Han menar att de ekonomiska förutsättningarna finns ändå.
­– Om man har tillräckligt med substrat och har ett eget energibehov som här, säger han. Till exempel har gårdens ägare Bosse Sundström slutat köpa in energi för att värma husen på gården, dessutom säljer han el ut på nätet och då är inte biogasanläggningen uppe i full kapacitet ännu eftersom det saknas gödsel från den andra gården.

Att koppla upp relativt enkelt
Här övervakas gasens sammansättning online. Metan,
svavelväte, syre och koldioxid.

När det gäller att sälja elenergin menar han att det inte är några större problem.

– Det gäller bara att uppfylla vissa villkor så att det inte uppstår skador för nätägaren. Men det är mycket enklare med el från biogas jämfört med el från vindkraft.
Effekten ut på nätet från den är biogasanläggningen blir max 50 kilowatt berättar han. Anläggningens fulla rötningskapacitet är 20 kubikmeter per dag men i dagsläget rötas endast 13 -14 kubik per dag i anläggningen.

Nya lösningar på omrörning
I köpet av den här anläggningen ingår hela konceptet i ett paket. Browik har under de senaste sju månaderna finslipat inställningarna och det kan de göra på distans. I rötkammaren har man också valt en annan omrörningsteknik än vad som är vanligt i många äldre rötkammare. Omrörningen sker med hjälp av en pump som är placerad i det så kallade teknikhuset där rötningsprocessen styrs. Den tekniken har flera fördelar, dels är den lättare att underhålla eftersom man inte behöver tömma rötkammaren när man servar pumpen men Marcus Månsson tror också att det har gett en effektivare rötning.
– I jämförelse med tabellvärde för rötning svingödsel så ser det så här långt ut som om vi får ut en större mängd gas per kubik gödsel än tabellvärdet, säger han. Det kan bero på att vi får en mer effektiv omblandning med pumpar istället för omrörare och att det blir större specifik yta på materialet eftersom vi hackar halmen i pumparna.

Sju till tio år återbetalning
En möjlighet att fackla eventuellt över-
skottsgas om det skulle uppstå problem
i produktionen är ett krav eftersom
utsläpp av metangas direkt i atmosfären
har negativa klimateffekter.

Att bygga en anläggning av den här typen kostar ungefär fem miljoner kronor.

– Vi har som mål att den ska kunna vara betalt på sju till tio år och vi försöker på olika sätt hitta egna lösningar för att göra det så billigt att bygga som möjligt, säger han. Men hur lönsamt den blir beror ju på elpriset förstås. I förra veckan låg spotpriset på 12 öre per kilowatt och i vintras var det uppe i 14 kronor. Så det påverkar ju mycket.
Att bygga en anläggning som har ett enkelt underhåll är också en viktig faktor menar han. Ett produktionsstopp för att man behöver tömma rötkammaren tar lång tid eftersom den biologiska processen tar tid att få igång.
– Det är viktigt att underhållet går snabbt och enkelt, säger Marcus Månsson. Om det försvinner två månader produktionstid kan det vara skillnaden mellan om det är lönsamt eller ej.

Helena Högberg Åkerhielm
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 22 oktober 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste