Prenumerationsvillkor maskinmarknadstidningen

Så här fungerar din prenumeration:

Som ny prenumerant av Maskinmarknaden-tidningen får de 100 första som tecknat sig för en helårsprenumeration (fyra nummer) en premie. Denna skickas separat 3-4 veckor efter att vi har registrerat din betalning, om inget annat anges i erbjudandet. Prenumerationen tecknas per år och tidningen skickas till dig portofritt på utgivningsdagen.
Vi reserverar oss för pris-, moms- och portoändringar, utsålda varor samt ändringar av prenumerationsvillkoren.
Prenumerationserbjudandena gäller inte i utlandet. Jordbruksaktuellt Sverige AB förbehåller sig rätten att godkänna varje beställning. Vi accepterar endast beställningar från personer över 18 år. Om du är under 18 år behöver vi en skriftlig beställning med målsmans underskrift.
Maskinmarknaden-tidningen kommer ut med fyra nummer per år.

Uppsägning:

Du kan när som helst säga upp din tillsvidareprenumeration. Observera att du måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas. Utebliven betalning betraktas inte som en uppsägning. Om du returnerar din tidning måste du ändå betala för den.

Betalning:

Vi sänder dig en faktura tillsammans med första tidningen, vilket du ska använda för att betala din prenumeration före förfallodagen. Om betalningen uteblir skickar vi dig en påminnelse. Vid en eventuell andra påminnelse tillkommer 50 kronor och vid en tredje påminnelse ytterligare 50 kronor.

Ändring av prenumerationen:

Om du har ändringar rörande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod, gör du dessa enklast genom att mejla info@ja.se eller ring 019-166130. Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Skulle du i samband med utebliven adressändring inte få din försändelse, eftersänds tidningarna efter att du kontaktat oss, varvid du får stå för de extra portoutläggen.
Du kan kontakta oss måndag till fredag 8–17 för personlig betjäning.

Senaste

Vår bransch behöver ett marknadslyft och en positiv säljångest

Krönika: Konsumenten köper inte svenskt och lokalproducerat av barmhärtighetsskäl, man köper det för att man förstår och gillar det. Men, kostar det mycket mer, då är det inte så säkert att den svenska varan åker ner i korgen ändå. Trots att man kanske har råd. Det läggs mycket mindre pengar på mat idag än för 50 år sedan. Här kommer behovet av försäljning, förhandlingsförmåga och ett generellt marknadslyft i branschen in.

Kommentera