Nordisk-baltiskt samarbete inom bioenergi utforskas

Potentialen i ett samarbete om bioenergi i den nordisk-baltiska regionen ska utforskas i form av sektorsöverskridande nätverk främjade av Nordiska ministerrådet, meddelade Nordiska ministerrådet vid avslutningen av Baltic Development Forum Summit i Gdansk.

Enligt dem har den nordisk-baltiska regionen har stor potential när det gäller utveckling av bioenergi och användning av biomassa. Det finns en mycket effektiv skogsindustri och användningen av överskottsprodukter från jordbruket är omfattande. 

Nordiska ministerrådet vill nu främja sektorsöverskridande samarbete i regionen för att utforska möjliga synergier mellan sektorer som skogsbruk, jordbruk, energi och avfallshantering.

– Vi måste komma ifrån användningen av fossila bränslen och gå mot att bli biobaserade hållbara samhällen och här i denna region har vi utvecklat den teknologi som behövs för att ta detta steg. Vi har möjligheten att möta utmaningarna och om vi kan utforska dessa möjligheter kan vi också hjälpa andra på vägen, sade Halldór Ásgrímsson, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, enligt ett pressmeddelande.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 27 oktober 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste