Hushållningssällskapet söker biobränsleföretagare till projekt

Hushållningssällskapet och Sveriges Tekniska­ forskningsinstitut samarbetar för att ge företag rätt verktyg att utveckla sin biobränsle­verksamhet. Hittills har fyra projekt fått godkänt och ytterligare tre är på gång. Flis, ved och salix var de råvaror som efterfrågades senast.

Cecilia Wahlberg-Roslund från Hushållningssällskapet är projektledare. Foto: Privat
– Utifrån Sveriges och EU:s målsättningar
om mer förnybar energi vill vi stimulera till en lönsam och växande produktion av biobränsle, säger projektledare Cecilia Wahlberg-Roslund från Hushållningssällskapet som berättar att det övergripande målet är att lotsa fram tolv utvecklings- och demonstrationsverksamheter med en biobränsle­produktion på mellan 500 och 10 000 ton per år.

Projektet kallas ”Nationell­ samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor”. Produktionen ska baseras­ på råvaror från både skog och åker, och målgruppen är småskaliga skogs- och jordbruksföretag i samverkan­ med bränsleanvändare. Företagen får hjälp med an­sökan om finansiering och erbjuds kunskap, kontakter och samordning inom hela bränsle­kedjan, från råvara till slutkund.

I våras sökte man nya projekt och företagare med nya utvecklingsidéer för flis, salix­ och ved. Man fick in ett 20-tal­­ anmälningar. Av dem har man valt att gå vidare med tre stycken: ett flis/salixprojekt i Enköping, ett salixprojekt i Skåne och ett ”kraftvärmeprojekt” baserat på flis i Ulrice­hamn.

De projekt som handlade om ved skickade man vidare till LRF eftersom de inte uppfyllde kriterierna.
– De vi jobbar vidare med ska vi försöka hjälpa så att de får finansiering för ny­skapande utveckling och demonstation. Det är en process som kan ta tid, säger projektledaren.
Utifrån företagets idéer och behov tas en plan och en budget fram. Dessa skickas sedan till Jordbruksverket som bes­lutar om projektet får pengar eller inte. Pengarna kommer från ­Landsbygdsprogrammet.

Det är Energimyndigheten och Jordbruksverket som efterlyst visningsprojekt för att kunna sprida information och intresse för bioenergi­projekt runt om i landet.
– Vi har redan fyra projekt i gång och de fungerar i allra högsta grad. Folk vill diskutera med riktiga företagare och se hur de gjort. Det är viktigt med de här demonstrationsprojekten som förebilder och med möjlighet att prova nya upplägg, säger ­Cecilia Wahlberg-Roslund som talar av erfarenhet från projekt på jordbrukssidan.

– Vi har två rörflensprojekt som definitivt har gjort att intresset för rörflen har ökat. Det ser vi tydligt.
De fyra projekten; tre salix och ett halm, som redan är i gång startades under 2010. Till hösten ska beslut om en eventuell fortsättning att fattas.
– Det är troligt att det blir en ny utlysning nästa år, beslut om det fattas i slutet av 2011. Målet är att vi under 2012 hittar och kan lotsa fram ytterligare fyra verksamheter.

PROJEKTET SYFTAR TILL ATT
►lotsa bra projektidéer/demonstrationsobjekt till färdiga projekt- och investeringsstödsansökningar
►lotsa beviljade projekt till fungerande demonstrations­anläggningar
►samordna och förmedla kunskap, information och ­kontakter mellan demonstrationsanläggningarna
►kommunicera anläggningarnas verksamhet och ­­­­resultat mot omvärlden
►vara sammanhållande organisatör för nätverk inom odling, förädling och slutanvändning av biobränslen ­med omfattning 500-10 000 ton per år
►följa och sprida kunskap om omvärldens utveckling inom de teknikområden som berör utvalda demonstrationsverksamheter
►säkerställa en fortsatt utveckling genom att fånga upp forskningsbehov som demonstrationsprojekten ­genererar och kommunicera så att ny forskning kan ­kopplas till demonstrationsprojekten

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 23 november 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste