Danmark förlorar 20 hektar jordbruksmark varje dag

Under de senaste 28 åren har Danmark förlorat i genomsnitt 20 hektar jordbruksmark per dag. Även Tyskland går miste om jordbruksmark med i genomsnitt 90 hektar per dag.

– Detta är en relativt konstant utveckling, på grund av att städerna breder ut sig och integration av mark för natur, säger Sören Holm Cross, energipolitisk chef på Landbrug & Fødevarer till Landbrugsavisen.

1982 var den odlade arealen i Danmanrk 2 861 467 hektar. År 2010 hade den sjunkit till 2 646 400 hektar. Det motsvarar en minskning med i genomsnitt 21 hektar per dag.

Även Tyskland förlorar arealer av jordbruksmark. I hela Tyskland beräknas 90 hektar jordbruksmark ge vika varje dag för byggnation av vägar, bostäder och industriområden, skriver Landbrugsavisen.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 29 december 2011

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2011-12-30 02:40:55:

Vad är motsvarande siffror för Sverige? Redovisa gärna både siffror för både åkermark och produktiv skogsmark.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera