Danmark förlorar 20 hektar jordbruksmark varje dag

Under de senaste 28 åren har Danmark förlorat i genomsnitt 20 hektar jordbruksmark per dag. Även Tyskland går miste om jordbruksmark med i genomsnitt 90 hektar per dag.

– Detta är en relativt konstant utveckling, på grund av att städerna breder ut sig och integration av mark för natur, säger Sören Holm Cross, energipolitisk chef på Landbrug & Fødevarer till Landbrugsavisen.

1982 var den odlade arealen i Danmanrk 2 861 467 hektar. År 2010 hade den sjunkit till 2 646 400 hektar. Det motsvarar en minskning med i genomsnitt 21 hektar per dag.

Även Tyskland förlorar arealer av jordbruksmark. I hela Tyskland beräknas 90 hektar jordbruksmark ge vika varje dag för byggnation av vägar, bostäder och industriområden, skriver Landbrugsavisen.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 29 december 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på. 

Kommentera