Bättre välfärd med övervakning

Sensorer, videokameror och datachips ska ta sig in i svinstallarna. I ett nytt projekt vid Århus universitet ska forskare vidareutveckla befintlig teknik för att lättare kunna övervaka grisarna i stallet.

Foto: photos.com

I framtiden kan det bli svårare för grisarna att bevara några hemligheter. Om de bajsar i fel ände av boxen eller börjar bita på svansar så kommer deras beteende att spelas in med hjälp av avancerad övervakningsteknik. Likaså kan tekniken hålla ett övervakande öga på om grisarna mår bra.

Idag finns det redan system som övervakar olika aspekter av grisarnas liv, men de arbetar inte tillsammans för att skapa en övergripande bild av produktionen.
I ett femårigt projekt ska nu forskare från Århus universitet utveckla och förbättra den befintliga tekniken för övervakning av beteende hos grisarna i syfte att förbättra djurens välbefinnande och produktionen.
Som det är nu finns det redan många tekniska möjligheter för att mäta stalltemperaturer, grisarnas vatten- och foderintag, djurens tillväxt med mera. Det forskarna vill göra är att bygga ett system som samlar all information och gör det lättare att se sambanden mellan olika faktorer.


Sofie Logardt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 25 januari 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste