Kadmium via importerade livsmedel

Kadmium är en tungmetall som man främst trott hamnar på åkern via luftföroreningar. Nu visar en livscykelanalys från SLU att kadmium också kommer från importerad mat och importerat foder som inte kontrolleras.

Foto: Kersti Linderholm SLU

Kadmium är en tungmetall som följer med det fosfor som används vid livsmedelsproduktion. I hög koncentration är kadmium giftigt för människor vilket gjort att Sverige har stränga gränser när det gäller tillförsel av kadmium till åkermark via gödsel och slam.

Via munnen
Vid en studie av hur Svensk livsmedelsproduktion skall kunna försörjas på fosfor med mindre miljöpåverkan upptäckte doktorand Kersti Linderholm på SLU en annan källa till kadmiumtillförsel. Eftersom vi idag importerar hälften av det vi äter kommer mycket av det kadmium vi får i oss från importerade livsmedel och importerat foder.
– I dag importerar Sverige en stor del foder och livsmedel. Dessa är med största sannolikhet odlade med gödselmedel med högre kadmiumhalter – eller mer förorenat slam – än det som används i Sverige, säger Kersti Linderholm.

Kersti Linderholm menar också att det görs väldigt få kadmiumanalyser på importerad mat och foder. Detta innebär att betydande mängder kadmium kommer från livsmedel, främst vegetabilier, som vi stoppar direkt i munnen. Även indirekt spridning av kadmium ökar eftersom det vi äter kommer till reningsverken och senare till åkrarna. Även det importerade foder som djur i Sverige äter blir så småningom gödsel, enligt ett pressmeddelande.

Få analyser

Idag finns gränsvärden för kadmium i livsmedel, men väldigt få prover tas på importerat foder och livsmedel. Livsmedelsverket gör en del analyser på fisk och ris men fokuserar annars på svenskproducerade livsmedel. Lantmännen gör cirka 50 analyser på foder varje år. När det gäller slam är kontrollerna omfattande med fler än 2600 analyser per år.

– Det är förbryllande att gödsel och slam är mer undersökt än den mat som vi stoppar direkt i munnen.Total import av kadmium är därför okänd, säger Lindholm i ett pressmeddelande.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 18 juli 2012

Kommenterarer till artikeln

Jonas Ingvar skrev 2012-07-20 10:42:20:

Alla vet att kadmium är extremt farlig. Ännu värre är att detta vet bl a Svenskt Vatten och LRF vilka av ren och skär snålhet sätter helt cyniskt folkhälsan på spel. Det kommer nu och då larmrapporter om fiskar vilka skadats av hormonstörande läkemedelsrester. Samma ämnen återfinns i det slam som sprids på markytor. Tydligen är det mera synd om fiskarna än djur och människor på landbacken. Obegripligt.


Gunnar Lindgren skrev 2012-07-19 22:59:19:

Den stora delen kadmium i livsmedel kommer från svenska åkrar. Vårt intag av kadmium kommer till cirka 80 procent från spannmålsprodukter och potatis - två livsmedel som är typiskt inhemska. Dessutom finns misstankar att svenskt mjöl är mer kadmiumförorenat än importerat. När nätverket Ren Åker Ren Mat (www.renakerrenmat.se) undersökta några svenska och två utländska mjölsorter (Italien och Danmark) hade de utländska mjölen de i särklass lägsta kadmiumhalterna. Avloppsslammet är den mest kadmiumförorenade fosforgödseln. Slamspridningen måste omgående upphöra, vilket också Naturskyddsföreningen nu kräver!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera