Etanol och livsmedel försvagar Lantmännens resultat

I sin delårsrapport rapporterar Lantmännen att resultatet för första halvåret 2012 är 222 miljoner kronor, detta kan jämföras med ett resultat på 506 miljoner kronor samma period 2011. Förklaringen till det försvagade resultatet är en ogynnsam prisrelation mellan spannmål och etanol och en dämpad efterfrågan inom flera av företagets livsmedelskategorier.

Per Olof Nyman, vd Lantmännen Foto: Lantmännen

Lantmännens resultat för första halvåret 2012 har halverats i jämförelse med förra årets resultat för samma period. Den främsta anledningen är prisrelationen mellan etanol och spannmål som är ogynnsam då etanolpriset är fortsatt lågt.

- Den minskade importen av subventionerad etanol från USA har den senaste tiden bidragit till att etanolpriset stigit, men prisrelationen är fortfarande ogynnsam. Vi arbetar med att minska de kostnader som vi kan påverka, och att öka andra intäktsströmmar från produktionen, säger Per Olof Nyman, som tillträdde som vd i lantmännen i mars detta år, i ett pressmeddelande.

Hård konkurrens för Livsmedel
Den svaga efterfrågan inom livsmedel anges som en ytterligare förklaring till det försvagade resultatet. Division Livsmedels resultat för första halvåret uppgår till 207 miljoner kronor i jämförelse med 304 miljoner kronor förra året. Konkurrensen från handelns egna varumärken är hård, och efterfrågan på lågprisprodukter är stor. Flertalet av Lantmännens livsmedelskategorier har en negativ tillväxt, enligt ett pressmeddelande.

Divisionerna Maskin och Lantbruk
Även Divisionerna Maskin och Lantbruk visar svagare resultat. Division Lantbruks resultat uppgår till 9 miljoner kronor i jämförelse med 20 miljoner förra året vilket beror på en svag internationell utveckling. Den insatsgrundande verksamheten fortsätter utvecklas positivt, mycket på grund av företagets åtgärdsprogram som har som mål att göra Lantmännen Lantbruk mer lönsamt och kundorienterat. Resultatet för Division maskin har minskat från 91 miljoner kronor till 179 miljoner kronor på grund av en svag maskinmarknad och leveransproblem hos komponent- och underleverantörer.

- Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten, bland annat i form av ett antal nya projekt som ska öka effektiviteten inom varuflödet, och genom att öka takten i våra strukturrationaliseringar. Vi ser också över och genomför förändringar i vår organisationsstruktur i delar av verksamheten, så att vi har en så kostnadseffektiv organisation som möjligt, avslutar Per Olof Nyman, i ett pressmeddelande

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 24 juli 2012

Kommenterarer till artikeln

Bengt jonsson skrev 2012-07-26 17:45:33:

Division Livsmedel kommer inte att gå bättre de kommande åren med Per Strömberg som VD för ICA Han vet allt om Lantmännens svaga punkter. Föreningsrörelsen måste börja med egen dagligvaruhandel. Baslivsmedel har vi tillverkning i egna fabriker sedan fyller vi på hyllorna vad kunderna eftefrågar lika som alla andra livsmedelskedjor gör. Kan det vara så svårt. Kunskap köper man om man inte har kunskapen hos föreningsrörelsen. . Agroetanol går bättre om man köper direkt från bondens lada. Inte från mellanhänder såsom SSG med flera. En dator hos Agroetanol är det enda som behövs som Agroetanl bjuder ut till vilka priser de vill köpa.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste