Stor skattesänkning, men fel sänkning

LEDARE. Ja, det är otacksamt att vara politiker. Regeringen har inför presentationen av höstbudgeten avslöjat att de vill sänka bolagsskatten för aktiebolag från 26,3 till 22 procent. Det är en överraskande stor sänkning som gör att bolagsskatten i Sverige hamnar strax under snittet i EU.

 Likväl är jag inte helt entusiastisk. Den stora skattesänkningen hade gjort mer samhällsnytta utformad på annat sätt.  Företag som drivs i annan form än aktiebolag ska också få sänkt vinstskatt genom justeringar i beskattningen även för dem. Reformen ska till hälften finansieras av skärpta regler avseende så kallade räntesnurror, ett allt för vanligt sätt för främst stora koncerner att med hjälp av internationella koncernstrukturer, genom interna lån till höga räntor, flytta vinster inom koncernen till det land där skatten är lägst. Det är mycket bra att det lagliga trixande, som även friskt använts av statliga bolag, försvåras.
Jag ställer mig ändå tveksam till att denna sänkning kommer att få storbolag att behålla eller flytta vinster till Sverige för beskattning här. De tenderar att med de påhittigaste konsulterna snart hitta nya kreativa lösningar.

Satsa på alla företag
Sänkt bolagsskatt gynnar bara dem som redan gör stor vinst. Det gör det inte lättare för nystartade företag eller för alla de som kämpar på utan att få en stor
nettovinst på sista raden.

Satsa på de lokala och växande
Bättre hade varit att satsa reformutrymmet på en rejäl höjning av grundavdraget för alla medborgare. Det hade kraftigt förbättrat levnadsvillkoren för alla med låga inkomster inklusive alla de företagare som inte kan ta ut så mycket mer än en liten lön från sitt företag. Det skulle ge ett starkt incitament för både låginkomsttagare och småföretagare att öka sina inkomster.
Sänkt arbetsgivaravgift skulle också ge en klar lättnad för alla företagare, även dem som ännu inte gör stor vinst. Det skulle bidra till en ökad sysselsättning även i de små lokala företagen som troget stannar i bygden och inte flyttar några vinster till det land där skatten för året råkar vara lägst.
Tack för skattesänkningen regeringen, men glöm inte bort att landets långsiktiga välstånd byggs från gräsrötterna, inte av kortsiktigt flirtande med illojala globala koncerner.

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 26 september 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera