Tankesmedja för friluftsliv 2012

Tankesmedjan för friluftsliv är ett dialogforum för friluftslivets aktörer. Målet med Tankesmedjan 2013 är: att sätta friluftslivet i fokus samt att varje deltagare ska få och ge tankar och förslag hur vi lockar människor till naturen. Plats: Djurönäset, Stockholm, 17–18 april 2013.

Arrangörer: Naturvårdsverket, Boverket, Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, Centrum för naturvägledning, Handisam, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Miljödepartementet, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Statens Fastighetsverk, Statens Folkhälsoinstitut, Svenskt Friluftsliv, Svenska Ekoturismföreningen, Sveriges Fritids- och Kulturchefers förening, Tillväxtverket och Ungdomsstyrelsen.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 06 november 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste